Človeški viri

Človeški viri

Poslovno strategijo najbrž imate. Imate tudi strategijo razvoja vodenja?

Vsak razume pomen poslovne strategije, a redke organizacije pomislijo na to, da potrebujejo tudi strategijo vodenja. Kaj šele, da bi investirale čas v razvoj takšne strategije.

Zakaj je strategija vodenja tako ali še bolj pomembna kot poslovna strategija?

Lahko bi napisala cel kup razlogov, a se bom osredotočila na enega, ki je tudi temeljni razlog, zakaj naj bi podjetja vlagala v razvoj vodenja. Ta razlog je realizacija poslovne strategije oz. dolgoročen obstoj in stalno doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Vodstvo kreira kulturo podjetja. Kultura podjetja zavira ali omogoča realizacijo poslovne strategije.

Kje začeti?

Razvoj strategije vodenja se začne pri identifikaciji treh do petih poslovnih faktorjev, ki so odločilni za dolgoročni uspeh vašega podjetja. Na primer: inovativni poslovni modeli, stalna transformacija poslovanja, digitalizacija.

Ko razumemo, na kaj lahko in na kaj želimo, da vodje vplivajo, potem lahko naredimo prvi korak – kreiramo vizijo popolnega stanja kulture vodenja. Začnemo lahko tako, da si odgovorimo na tri vprašanja:

  • Kakšna bo naša kultura vodenja, ko bo posel na vrhuncu moči in bomo dosegali vse zastavljene cilje?
  • Kakšna vedenja bodo vodilni izkazovali?
  • Katere skupne vrednote in prepričanja, ki podpirajo ta vedenja, si vodilni delijo?

Odgovori nam pomagajo zasnovati idealno stanje. Ostane še, da takšno kulturo vodenja implementiramo …

Razvoj idealne kulture vodenja

Razvoja vašemu podjetju prilagojene kulture vodenja se ne da kupiti s klasičnimi leadership programi. Razvoj in realizacija strategije vodenja sta unikatna za vsako podjetje, saj so ljudje, kultura in tudi poslovni izzivi unikatni. Kateri so priporočljivi koraki?

  • Analiza vodenja – uporabite sodobne metodologije analize vodenja, ki ne temeljijo le na vedenjih vodstva, temveč na njihovi motivaciji ali odnosu (attitude). Dve takšni metodologiji, ki jih sama uporabljam, ker sta najboljši, kar sem jih srečala na svoji poklicni poti, sta Leadership Values Assessment in Energy Leadership.
  • Glede na rezultate analize (ki naj vam jih interpretira izkušen in certificiran strokovnjak) zastavite razvoj na dveh nivojih – na nivoju vodstvenih timov in na nivoju posameznega vodje.
  • Začrtajte si razvojno pot za obdobje 12 do 18 mesecev, postavite jasne kazalnike uspeha razvoja kulture vodenja in dosledno sledite zastavljeni poti.

Ne samo, da je razvoj vodenja resna zadeva, ki ima neposreden vpliv na finančne rezultate. Je tudi pot osebne in poslovne transformacije in prinaša bistveno manj stresno in bolj izpolnjujoče delo in življenje nasploh.


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com