Človeški viri

Človeški viri

Perspektivnih kadrov vam pogosto ni treba iskati izven podjetja

Razvit sistem za prepoznavanje in razvoj talentov iz vrst zaposlenih v podjetju lahko znatno olajša iskanje novih sodelavcev.

Ko se v podjetju pojavi potreba po ključnem kadru, se vodstvo in zaposleni v kadrovski službi pogosto srečajo z vprašanjem, kako priti do takšnega kadra. Ključni kadri po navadi niso na trgu dela, velikokrat službe tudi ne iščejo aktivno, zato so postopki iskanja in selekcije kandidatov za zapolnitev tovrstnih pozicij pogosto težavni in zamudni.

Ko pa je kandidat končno izbran, se vedno pojavijo vprašanja, kako se bo ta oseba vključila v kolektiv, kako se bo poistovetila z vizijo in cilji podjetja ter kako se bo znašla na novem področju dela, če prihaja iz druge panoge. Vse te težave in skrbi pa lahko delodajalec pusti ob strani, če ima v podjetju razvit sistem za prepoznavanje in razvoj talentov iz vrst zaposlenih v podjetju.

Kaj je talent?

Beseda talent ima več pomenov. Pri opredelitvi tega pojma se še vedno velikokrat srečamo s stereotipnimi razlagami, da je talent tisti, ki je imel v šoli najboljše ocene, ki se je dokazoval kot nadpovprečen študent ali ki je izstopal na področja športa ali umetnosti. Prav tako je v preteklosti k napačni oceni, kdo je talent in kdo ni, pripomoglo mišljenje, da je pravi pokazatelj talentov višina inteligenčnega količnika. V resnici pa je talent treba pojmovati širše. Talent je skupek prirojenih in priučenih lastnosti. Vsi imamo določene talente, največji izziv pa je, kako jih odkriti in razviti.

Prepoznavanje talentov

Delodajalec mora najprej dobro premisliti, če talente sploh pozna – ali pozna njihove potenciale, posebne lastnosti in prednosti? Drugi korak je, da razmisli, kakšne možnosti razvoja imajo v podjetju, ali jim lahko ponudijo primerno kariero, ali bodo lahko v polni meri razvili svoje sposobnosti. Eden od pomembnih dejavnikov je tudi razvitost sistema motivacije, možnost usposabljanj ter podpora nadrejenih pri njihovem razvoju.

Če je delodajalec pripravljen in sposoben prepoznati talent ter ga usmeriti v področje, kjer lahko zaposleni uporabi svoje izjemne lastnosti, je to prvi korak k ustvarjanju bodoče konkurenčne prednosti na trgu. Če zaposleni čutijo, da delodajalec podpira in razvija njihove zmožnosti in sposobnosti, bodo v podjetju videli perspektivo zase in dolgoročno pripomogli k uspehom podjetja. Tudi podoba podjetja, ki verjame v svoje zaposlene in jim pomaga razvijati tisto najboljše, kar je v njih, predstavlja na trgu veliko prednost in pripomore k privabljanju perspektivnih kadrov.

Nasledstvo v podjetju

Za podjetje je izredno pomembno, da ima zagotovljene kadre, ki bodo v prihodnosti prevzeli ključne funkcije v podjetju, pa naj gre za ključne položaje v vodstvu podjetja ali na strokovnih področjih. Zato je treba s procesom zagotavljanja nasledstev začeti že zgodaj, saj je treba prepoznati kompetentne posameznike, ki se bodo tekom delovnega procesa usposobili in bodo v ključnem trenutku nadomestitve svojega predhodnika sposobni uspešno prevzeti delovno mesto. Ljudje po navadi neradi razmišljamo o problemu nasledstva, saj se pri tem zavedamo, da bomo tudi mi enkrat odšli iz podjetja, vendar pa je za nemoteno in uspešno delovanje podjetja nujno, da poskrbi tudi za ta vidik.

Prepoznajmo lastne talente

Vsekakor je zaželeno, da tudi sami pripomoremo k odkrivanju in prepoznavanju lastnih talentov. Premislimo, katere dejavnosti nas privlačijo, na katerih področjih se je naš razvoj odvijal hitreje kot na ostalih, pri izvajanju katerih aktivnosti se počutimo najmočnejše, na katerih področjih smo doživeli največje uspehe. Odgovori na ta vprašanja nam lahko dajo zelo dobro izhodišče za začetek odkrivanja lastnih talentov. Prvi korak je poznavanje samega sebe; če bomo čakali zgolj na iniciativo drugih, bo naš razvoj bistveno počasnejši. Organizacija lahko s svojim sistemom upravljanja s talenti pripomore k temu, a glavna odgovornost je vendarle na nas samih. Ko enkrat prepoznamo svoje talente, lahko svojega delodajalca tudi opozorimo nanje oziroma mu damo vedeti, na katerih področjih dela lahko prispevamo največ.

Tudi ko prepoznamo svoje talente, ne smemo obstati na mestu, temveč moramo biti proaktivni, samoiniciativni in usmerjeni v prihodnost. Talent je dragocenost, ki je nikakor ne smemo zanemariti, temveč jo negovati, razvijati in skrbeti, da bomo talent kar najbolje uporabili.


O avtorju

Tjaša Snoj

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o.

Tjaša Snoj dela kot vodja projektov iskanja in selekcije, poleg tega je tesno vpeta v aktivnosti razvoja kadrov ter ocenjevanja kompetenc, predvsem na področju priprave ter izvedbe ocenjevalnih in razvojnih centrov. Je avtorica različnih člankov in prispevkov s področja kadrovanja ter razvoja kadrov in kot predavateljica udeleženka dogodkov na to temo. Aktivno je vključena tudi v izobraževanje mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve, ki se soočajo z razmerami na trgu dela.