Človeški viri

Človeški viri

Spodbujanje ustvarjalnosti v timih

Ni metode ali tehnike za izvajanje ustvarjalnega sodelovanja, ki se je ne bi dalo enostavno naučiti, umetnost pa je v tem, kako pripraviti in navdušiti ljudi, da jo bodo pri svojem delu uporabljali.

Človeški viri

Človeški viri

Kako voditi tim preko nesoglasij in problemov

Nesoglasja v timu so neizogibna. Ne ustrašite se jih, ampak se pogumno podajte v reševanje. Ne pozabite, posledice so lahko pozitivne.

Človeški viri

Človeški viri

Umetnost vodenja – lastnosti odličnega vodje

Postati vodja je želja in ambicija marsikoga, vendar to poleg nedvomnih koristi prinese tudi veliko odgovornosti. Kaj odlikuje dobrega vodjo, kakšen je pravi način vodenja, katere lastnosti mora dober vodja imeti, je sposobnost vodenja prirojena ali pridobljena?

Človeški viri

Človeški viri

Komunikacija v ekipi

Temeljni pogoj za uspešno delovanje ekipe je dobro medsebojno komuniciranje vseh članov. Če želimo biti res dober član ekipe, moramo znati komunicirati.

Človeški viri

Človeški viri

Rast podjetja in premišljeno kadrovanje

Hitra rast podjetja je želja vsakega lastnika, vendar s seboj lahko prinese tudi prezaposlenost obstoječih zaposlenih ali preveč zaposlenih s premalo delovnimi obveznostmi. Kako na premišljen način zaposlovati in širiti število sodelavcev sorazmerno z rastjo podjetja, da razvoj kolektiva ne zaostaja za poslovno rastjo?

Človeški viri

Človeški viri

Zaposleni se spreminjajo, kaj pa delovno okolje?

Ob vseh spremembah na področju zaposlovanja delodajalci trenutno ne poznajo lastnosti in pričakovanj različnih skupin zaposlenih. Sedaj je čas, da uvedejo primerne modele menedžmenta in virov ter dostop do prihodnjih veščin.

Človeški viri

Človeški viri

Ekipno delo ali 1 + 1 = 3

V sodobnem poslovnem okolju, ki ga zaznamujeta globalizacija poslovanja in vse hujša konkurenca, hierarhični sistemi izginjajo in vse bolj se uveljavljajo sploščene piramide z demokratičnim vodenjem in horizontalno komunikacijo.

Človeški viri

Človeški viri

Dobra komunikacija – ključ, ki odpre marsikatera vrata

Komunikacija je veliko več kot zgolj sporazumevanje. Komunikacijske sposobnosti lahko bistveno vplivajo na to, kako nas dojema okolica, ter pripomorejo k temu, da lažje dosežemo zastavljene cilje.

Človeški viri

Človeški viri

Formula za uspešno vodenje

Uspešnost in vodenje podjetja sta neločljivo povezana – kakovost vodenja pomembno vpliva na rezultate podjetja. Vse prepogosto pa slišimo, da je eden izmed pomembnih razlogov za nezadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ravno neustrezno vodenje.

Človeški viri

Človeški viri

Kadrovska fluktuacija ali ko zaposleni odhajajo iz podjetja

Sodobne razmere v načinu poslovanja podjetij zahtevajo od menedžmenta veliko pripravljenosti prisluhniti potrebam zaposlenih, poiskati medsebojno usklajenost in vzpostaviti pogoje, da bodo zaposleni glavna konkurenčna prednost podjetja.