Človeški viri

Človeški viri

Nov znanstveni dokaz, da leadership coaching deluje

Lahko imate najbolj strastno zastavljeno poslanstvo in drzno vizijo, a brez učinkovitih vodij, ki znajo navdušiti, motivirati in potegniti najboljše iz ljudi, ostaja vase podjetje povprečno in ne dosega preboja. Dobri vodje izboljšujejo zavzetost zaposlenih – nekaj, čeasar občutno primanjkuje v podjetjih – in razumejo, kako reševati konflikte in ustvarjati pozitivno delovno okolje.

Vsako leto podjetja vlagajo ogromne količine denarja v trening mehkih veščin vodstva za dvig čustvene inteligence, povečanje samozavedanja in grajenje učinkovitih medsebojnih odnosov v upanju, da se bo to poznalo na rezultatih podjetja. Taista podjetja težko ovrednotijo ROI takšnih treningov ter še pomembneje, težko vzdržujejo rezultate na dolgi rok.

iPEC, šola za coaching, ki je izšolala že preko 15.000 coachev po celem svetu, se je ukvarjala s tem vprašanjem. Njihova metodologija – core energy coaching – se loteva razvoja voditeljstva zelo drugače kot ostali executive coaching modeli. Ukvarja se z nečim res enostavnim, a tolikokrat narobe razumljenim – energijo.

Core energy coaching se začne s premislekom: vsi ljudje nenehno doživljajo energijo na enega od dveh načinov, ki ju je identificiral Bruce D. Schneider, ustanovitelj šole iPEC – katabolno ali anabolno energijo. Anabolna energija je konstruktivna, pozitivna, kreativna in deluje za osebo. Nasprotno je katabolna energija destruktivna, utrujajoča, upirajoča in deluje proti osebi. Tip energije, ki jo občutimo, niha tekom dneva in znotraj različnih situacij. Zaradi našega odnosa in načina, kako interpretiramo naše življenjske izkušnje, doživljamo enako vrsto energije znova in znova.

Veliko ljudi se ujame v izčrpavajočo, katabolno energijo. iPEC-coachi pomagajo na način, da preko pristopa energy coaching pri strankah dvignejo nivo energije in zavedanje lastnih dejanj in izbir. Rezultat tega dviga v anabolno energijo je sposobnost navduševati druge, posamezniki so bolj odprti za inoviranje in različne možnosti ter bistveno bolj zavzeti pri doseganju ciljev in vodenju timov in posameznikov.

Obstaja nešteto dokazov – v obliki zgodb o uspehih – da core energy coaching dvigne energijo posameznika in izboljša voditeljske sposobnosti. Kaj pa kvantitativni dokazi?

Kako lahko merimo učinek coachinga?

Pravi efekt coachinga je bilo težko izmeriti. Zdaj, z novimi raziskavami, imamo številke, aktualne podatke, ki kažejo, da coaching s core energy coachem dvigne nivo energije tako, da lahko oseba v vsaki situaciji izbere način, da reagira z anabolnim načinom in se tako odpre priložnostim, radovednosti, kreativnosti in intuiciji v nasprotju s katabolno energijo, ki se izkazuje v vedenjih, kot so obtoževanje drugih, jeza in zaskrbljenost.

“Iskali smo dokaz, da coaching deluje,” pravi dr. Lynn Waldorf, CPC, ki je sodelovala pri raziskavi z analizo podatkov okoli 30.000 ljudi, ki so izpolnili Energy Leadership Index™ (ELI).

ELI je vprašalnik s 70 vprašanji, ki vodijo ljudi pri ocenjevanju njihovih lastnih prepričanj, percepcije sebe, čustvenih reakcij in vedenjskih vzorcev. Vprašalnik je zasnovan tako, da meri anabolno in katabolno energijo pri osebi, tako v idealnih kot v stresnih okoliščinah. Bolj ko oseba lahko zmanjša katabolno energijo in poveča anabolno, višja bo njena temeljna (core) energija.

Ugotovitev #1: Coaching dvigne temeljno energijo osebe

Prvo vprašanje, s katerim se je ukvarjala dr. Waldorf, je bilo, ali sodelovanje z IPEC core energy coachem lahko dvigne temeljno energijo pri osebi. S tem namenom je raziskala podatke ljudi, ki so izpolnili ELI-vprašalnik dvakrat – pred in po sodelovanju s coachem. Odkrila je, da se je energija ljudi, ki so delali s coachem, dvignila v povprečju s 3,25 na 3,52, kar je statistično veliko povečanje.

“Lahko se zdi, da je to majhno povečanje, a je eksponentno z vidika rasti,” pravi Liz Fisch, VP programa za razvoj in raziskave pri IPEC-u. “V coachingu se stvari zgodijo v majhnih ali velikih premikih, a tudi majhni premiki imajo v določeni situaciji lahko ogromen vpliv. Če se samo ena oseba v timu reši iz občutka frustracije in na situacijo gleda kot na priložnost, ne več kot na brezizhodno ali težko, lahko to spremeni celotno dinamiko tima.

Ali na primer, kaj se zgodi, ko se nekdo odloči, da bo na sestankih poslušal z radovednostjo, namesto da hiti z delanjem zaključkov? Na tak način lahko popolnoma spremeni potek sestanka in delovanja v timu. Takšna odločitev se lahko zgodi v eni sekundi, a ima lahko pozitiven dolgoročni uspeh.”

Ugotovitev #2: Coaching nam pomaga, da se bolje odzivamo v stresnih situacijah

Večina se na stresne situacije odziva z veliko katabolne energije. Coaching nam pomaga, da se naučimo drugače delovati v takšnih situacijah, s pomočjo anabolne energije. Dr. Waldorf je želela izmeriti, kako izgleda ta premik za ljudi pod stresom.

Ugotovila je, da se odstotek katabolne energije, ko nekdo dela s core energy coachem, zmanjša z 68 na 59 % pod stresom, medtem ko se njihova anabolna energija dvigne z 32 na 42 %.

“To so zelo velike številke, še posebej zmanjšanje katabolne energije. Kaže na to, da je coaching pomagal ljudem bolje nadzorovati lastne misli in vedenja in se niso več samodejno odzivali, ko so se znašli v stresni situaciji,” je rezultat komentirala dr. Waldorf.

Ugotovitev #3: Coaching poveča splošno zadovoljstvo z življenjem

“Če se nekomu dvigne energija in bolje obvladuje stres, ali to vpliva na njegovo zadovoljstvo z življenjem? Naša teorija je bila, da se poveča splošno zadovoljstvo z življenjem,” pravi dr. Waldorf.

Imela je prav. Po coachingu so ljudje poročali o povečanju zadovoljstva na 14 področjih, od finančnega uspeha do odnosov in sposobnosti vodenja.

Rezultati raziskave kažejo, da core energy coaching izpolnjuje svoje obljube in pomaga ljudem, da ustvarijo več uspeha v zasebnem in poklicnem življenju.

Celotno raziskavo (v angleškem jeziku) si lahko preberete tukaj.

Dvig energije = sposobnost navdušujočega voditeljstva

V poslu dvig anabolne energije omogoča ljudem, da so bolj kreativni in intuitivni, namesto da svojo energijo porabljajo za jezo, odpor in druge neučinkovite odzive, ki negativno vplivajo na produktivnost in na sodelovanje znotraj timov.

Pri dvigu anabolne energije ne gre samo za pozitivno razmišljanje. Gre za veliko globljo stvar. Preko core energy coachinga dobimo zavedanje, da imamo bistveno več možnosti, kako lahko gledamo in dojemamo svet. Stvari videti negativno je za nekatere preživitveni nagon. S pomočjo coachinga se tega zaveš hitreje in se naučiš, kako hitro preklopiti iz katabolnega v anabolno delovanje.

Vodje, ki delajo  z iPEC core energy coachem, razvijejo sposobnost, da ta preklop naredijo tako pri samih sebi kot tudi pri drugih. V coaching procesu razvijejo sposobnost, da ustvarjajo strastna, navdušujoča delovna okolja in dosegajo rezultate, kakšnih si mnogi lahko le želijo.


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com