Človeški viri

Človeški viri

Najeti coacha ali ne – 5 situacij, kjer vodilnim coach lahko izjemno pomaga

Mojca je direktorica področja v velikem trgovskem podjetju. Znotraj podjetja je spoštovana in dobiva priznanje za svoje delo. Predsednik uprave je videl v Mojci velik potencial in si je želel, da bi Mojca postala del upravnega odbora. Ko me je kontaktiral, je zapisal: »Mojca je izjemen potencial za širšo vlogo, kot jo ima zdaj. Ima neverjetno sposobnost dela z ljudmi, svoje rezultate pa stalno presega in vidim zdravo ambicioznost v njej. Vendar pa opažam, da ko je potrebno zagovarjati svoja stališča, ne spregovori ali pa enostavno zmrzne.«

Mojca se je zavedala, da takšno vedenje zavira njeno napredovanje. Sebe je označila kot »neprimerno za članico uprave« in zaključila najino prvo srečanje z besedami: »Očitno mi ni usojeno, da napredujem.«

Z Mojco sva delali šest mesecev, vsak teden po uro in pol. Coaching je temeljil predvsem na spreminjanju njenih omejujočih prepričanj ter na njeni identiteti »pridne punčke«, ki jo je sicer pripeljala do takratne pozicije, a ji naprej ni dopuščala. Po šestih mesecih je bila Mojca drugačna oseba. Našla je svoj lasten, avtentičen način, kako izražati mnenja, se soočiti z ljudmi in zagovarjati svoja stališča.

Danes je Mojca članica uprave.

Pet situacij, kjer boste s coachem dosegli bistveno boljše rezultate

Coaching ima moč, da bistveno spremeni življenja. In to relativno hitro. Čeprav je pomislek podjetij velikokrat, da je coaching 1:1 predrag, in se raje odločajo za različne treninge ali programe, je v določenih situacijah to popolnoma zgrešeno in praktično metanje denarja (in volje ljudi) stran.

V katerih situacijah je torej coaching najboljša izbira?

  1. Napredovanje na izvršilni nivo

Ko v podjetjih napredujejo na izvršilno funkcijo ljudje s potencialom, je razvojna povratna informacija še bolj potrebna kot sicer v drugih funkcijah. Namreč, z višjo pozicijo je iskrenega in pravega feedbacka še manj (malo ljudi si upa neposredno dajati feedback članom uprave oz. najvišjim vodilnim). Poleg tega samo feedback ni dovolj. Ko se menja pozicija, se menja tudi poslanstvo nove vloge, viša se kompleksnost sprejemanja odločitev in zahteva se drugačna vedenja kot v prejšnji vlogi.

Coach, ki nima svoje lastne agende, lahko v takšni situaciji ponudi resnico, iskreno povratno informacijo, pomaga razviti drugačen, bolj funkcionalen način vodenja ter predvsem pomaga klientu presegati omejujoča prepričanja in razvijati bistveno bolj uspešne taktike in strategije vodenja.

  1. Temeljna sprememba v načinu delovanja posameznika

Kadar se sicer uspešnim vodjem zatika pri vodenju ljudi ali skrbi za stranke, je to pomanjkanje zavedanja, kaj vodi njegova/njena vedenja in kakšen vpliv (in škodo) s svojimi vedenji povzroča.

Takrat je treba delati na dvigu samozavedanja, na sprejemanju odgovornosti za svoja vedenja, razumevanju vpliva, ki ga ima vodja na ljudi, s katerimi dela, in kulturo podjetja, treba je delati na preizkušanju novih, bolj funkcionalnih vedenj in na odstranjevanju ali preokvirjanju prepričanj s ciljem, da se razvije nov, širši pogled na svet in temeljno spremeni delovanje vodje. Takšen proces zahteva čas, ima pa neverjeten vpliv ne le na organizacijo, temveč na celotno življenje klienta.

Kadar na primer vodje dosegajo poslovne rezultate, a izkazujejo nefunkcionalna vedenja (obtoževanje drugih, tekmovalnost, skrivanje informacij, solo akcije, favoriziranje posameznikov, celo mobing ipd.), je čas za coaching. V takšnih primerih noben trening ali mentorstvo ne moreta pomagati.

  1. Velika sprememba v organizaciji

V podjetjih in organizacijah se dogaja ogromno sprememb, od prestrukturiranja, novih strateških iniciativ, menjajo se ključni ljudje, dogajajo se prevzemi in združitve …). Vodja lahko takšne situacije razume kot problematične ali kot priložnosti. V vsakem primeru potrebuje razmislek, kaj pomeni uspeh v novi situaciji, kako se prilagoditi novi vlogi ali statusu, kakšni prijemi vodenja ga bodo pripeljali do ciljev, kako voditi sebe in uravnavati svoja notranja stanja v spremenjenih situacijah.

V takšnih primerih ljudje na najvišjih pozicijah lahko ogromno pridobijo s coachingom. Takšen razvoj razmišljanja in samovodenja jim tudi pomaga razumeti, kakšne nove veščine morajo razviti, da se bodo sposobni hitreje prilagoditi novim razmeram.

  1. Vodji grozi izgorelost

Zaradi hitrih sprememb, lahko so poslovne ali zasebne narave, se vodja lahko znajde pred bistveno večjimi izzivi, kot kadar koli prej. Pogosto se dogaja, da si zaradi prepričanja, da bo zmogel/zmogla rešiti in premostiti stvari, kot jih je že v preteklosti, ne prizna, da ji/mu grozi izgorelost. V takšnih situacijah tudi težko sprejme feedback s strani kolegov, še težje pa ga upošteva. Kar je logično – kako se osredotočiti še nase, če se ukvarjamo s tisoč drugimi situacijami, ki nas vlečejo na vse strani?

V takšni situaciji je coach lahko v izjemno pomoč, saj pomaga klientu dvigniti samozavedanje, pogledati nase v drugem kontekstu ter narediti naslednje korake, ki bodo dobri tako zanj oz. zanjo in za organizacijo.

  1. Vodja je nov v organizaciji

Ko prestopijo v novo organizacijo, imajo vodje največkrat težave s prilagajanjem na novo kulturo. To sproža različne reakcije, kot so začudenje, zmeda, obtoževanje, občutek nesprejetosti in nesposobnosti premakniti stvari naprej, frustracije, lahko celo jeza.

V takšnih primerih lahko novi vodja s pomočjo coacha ustvari načrt, kako se prilagoditi novi kulturi, novim ljudem in novemu kontekstu. Nauči se novih vedenj vplivanja na druge, poslušanja in učenja ter zna uvajati spremembe v tempu in na način, prilagojen organizaciji.

Čeprav je coaching relativno mlado področje, je zelo v porastu, saj lahko prinese izredne rezultate. Ker je na trgu zmeda, kaj coaching sploh je, in je cel kup samooklicanih coachev, je področje coachinga podcenjeno. V pomoč, kaj coaching je, kaj so trije osnovni kriteriji, ko najemate coacha, kako coaching tipično poteka in kakšne splošne prednosti prinaša, si lahko pogledate v enostavni infografiki.


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com