Človeški viri

Človeški viri

Komunikacija v ekipi

Običajen del življenjepisa je postal stavek »vajen dela v ekipi«. Da ta stavek v svoj življenjepis vključi skoraj vsak iskalec zaposlitve, kaže, kako pomembno je, da znamo sodelovati s svojimi sodelavci. Pa se res zavedamo, kaj pomeni, da smo uspešni pri delu v ekipi? Temeljni pogoj za uspešno delovanje ekipe je dobro medsebojno komuniciranje vseh članov. Če želimo biti res dober član ekipe, moramo znati komunicirati.

Komunikacija je nosilec vseh aktivnosti v ekipi. Članom omogoča, da uporabijo izkušnje drugih v ekipi in tako spoznajo tudi tisto, česar sicer sami ne bi mogli. Z medsebojno komunikacijo analizirajo probleme, sprejemajo odločitve in se usklajujejo na poti do skupnega cilja. Poleg tega komunikacija tudi omogoča, da ekipa spozna in reši svoje notranje težave. Če je komunikacija kakorkoli ovirana, sta ogrožena tako storilnost kot obstoj ekipe.

V ekipi komuniciramo vodoravno in dvosmerno

Komuniciranje med člani ekipe ni hierarhično, saj naj bi bil položaj članov enakovreden. Namesto ukazov imamo razlage, predloge, pojasnjevanje in dogovarjanje. Druga značilnost komunikacije v ekipi je dvosmernost, kar pomeni, da se člani med seboj pogovarjajo in ne govori le eden, običajno vodja, drugi pa naj bi ga le poslušali in delali po navodilih. Člani ekipe se dogovarjajo med seboj. Pri tem ne velja, da en član ekipe govori z nadrejenim, ta pa se potem dogovori z drugim članom ekipe. Naslednja značilnost komuniciranja v ekipi je, da je bolj neformalno, saj vnaprej večinoma ni konkretno določeno, kdo se lahko kdaj in o čem dogovarja, za reševanje problemov se ne sklicuje uradnega sestanka, ampak se člani ekipe dobijo neformalno »na kavi«. Komuniciranje je večinoma ustno (osebni ali telefonski pogovori, sestanki, predstavitve).

Vloga vodje

Kljub temu ima vodja pomembno vlogo pri komuniciranju v ekipi. Obvladati mora dvosmerno komunikacijo, biti sposoben sprejemati drugačen pogled, znati poslušati, brez kritičnih predsodkov sprejemati zaposlenega, ki ima težave, znati postavljati direktna vprašanja, biti pozoren na čustva, razumeti zaposlenega, ki ima težave, in konstruktivno sodelovati z zaposlenimi.

Najpogostejše napake komuniciranja v ekipi

Vseeno se pogosto zgodi, da člani med seboj skrivajo informacije (predvsem slabe), da je vodja bolj naklonjen določenim posameznikom v ekipi, prihaja do avtokratskega vodenja sestankov, člani ne izrazijo svojih dvomov o idejah in predlogih, da ne bi užalili predlagatelja, neaktivno ali selektivno poslušajo (spuščanje ali izpostavljanje delov sporočil), filtrirajo sporočila (predstavljene so delne informacije) ter ne zaupajo drugim članov, kar lahko izhaja tudi iz nerešenih predhodnih medosebnih konfliktov. Vsemu temu se moramo poskusiti kar se da izogniti, če želimo doseči dobre rezultate pri delu.

Člani ekipe za svoje delo potrebujejo hitre in verodostojne informacije. Ideal ekipnega dela in vodenja v sodobnem podjetju je, da vodje komunicirajo cilje, način, kako bodo ti doseženi, pa prepustijo zaposlenim. Kljub temu raziskave v slovenskih podjetjih kažejo, da še vedno večina navodil prihaja od vodstva, zaposleni ne razmišljajo o tem, kako bi se določene naloge lotili samostojno.

Pomembno je, da vodje skrbijo za nemoten pretok informacij ter da vsi člani ekipe drug z drugim komunicirajo na odkrit in spoštljiv način ter znajo sprejemati raznolikost. Tako se lahko razvijejo pristnejši medosebni odnosi, ki vodijo do večje motiviranosti in ustvarjalnosti ter tako do boljših rezultatov dela ekipe.


O avtorju

Sergeja Stojilkovič

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o. | Email: info@adecco.si Mag. Sergeja Stojilković je vodja projektov iskanja in selekcije v največji slovenski kadrovski agenciji Adecco. Je strokovnjakinja na področju kadrovanja, še posebej iskanja in zaposlovanja finančnih profilov. Že več kot deset let se ukvarja z različnimi metodami razvoja talentov, med drugim z modelom kompetenc, ocenjevalnimi centri, metodo 360 stopinj in vodenjem delavnic.