Človeški viri

Človeški viri

Katera delovna mesta bo najbolj ogrozila umetna inteligenca – je vaše med njimi?

Vsekakor umetna inteligenca bo vplivala oziroma že vpliva na trg delovne sile in obstoj nekaterih delovnih mest. Ne smemo pozabiti, da je glede na svoj potencial šele v razvojnih fazah in da bo v prihodnosti gotovo pomembno vplivala na nekatera delovna mesta in tudi na sam trg dela. Po podatkih raziskave OECD o avtomatizaciji, uporabi veščin in usposabljanju naj bi roboti prevzeli kar četrtino delovnih mest v Sloveniji. Avtomatizacija, ki je ena izmed stopenj umetne inteligence, ne ogroža le vsakega četrtega delovnega mesta v Sloveniji, ampak bo verjetno precej spremenila še vsaj 27 odstotkov delovnih mest. Poleg slovenskim naj bi še bolj grozila slovaškim delovnim mestom, kjer naj bi roboti prevzeli kar tretjino teh in jih pomembno spremenili celo 31 odstotkov. Raziskava OECD kaže, da so najbolj ogrožena delovna mesta v vzhodni in južni Evropi. Zaradi avtomatizacije je v državah OECD v povprečju ogroženih 14 odstotkov delovnih mest, približno tretjina pa se jih bo občutno spremenila.

Katera delovna mesta so najbolj ogrožena

Avtomatizacija oziroma umetna inteligenca bo zaposlenim koristila kot pomoč pri ponavljajočih se delovnih nalogah oziroma pri njihovi odpravi, izboljšala bo učinkovitost, minimizirala napake ter prinesla večjo prožnost storitev. To pa seveda pomeni, da se bodo delovne naloge posameznega delovnega mesta občutno spremenile oziroma bodo nekatera delovna mesta celo odveč. Najbolj ogrožena bodo delovna mesta z rutinskimi nalogami, ki jih opravlja nekvalificirana ali nizko kvalificirana delovna sila. Delovna mesta, ki so jih v raziskavi OECD poudarili kot najbolj ogrožena, so v proizvodnji in kmetijstvu. Pomembno pa bi lahko vplivala tudi na storitvene dejavnosti, še ugotavljajo in poudarjajo predvsem poklice, kot so pripravljavci hrane, rudarji, čistilci, gradbinci, proizvodni delavci, poštarji, kurirji, cestarji in drugi.

Najmanj bo umetna inteligenca vplivala na delovna mesta, ki jih zaseda visoko izobražena delovna sila, kot so menedžerji, inženirji, različni strokovnjaki, zdravstveno osebje, učitelji in drugi.

Sodelovanje med tehnologijo in človekom

Umetna inteligenca se v poslovnem svetu vse bolj uveljavlja in pridobiva pomen. Po mnenju vodij informatike, ki so jih v anketi podjetja Gartner anketirali v podjetjih po vsem svetu, bo v prihodnjem letu umetna inteligenca najbolj pomembna in prebojna tehnologija v poslovnem svetu. Tokrat so vodje informatike v podjetjih umetno inteligenco prvič postavili pred doslej vodilno analitiko množičnih podatkov. Uvajanje umetne inteligence v poslovne procese bo po mnenju strokovnjakov pozitivno vplivalo na poslovanje podjetja in izboljšalo izkušnjo strank podjetja z njegovimi storitvami ali izdelki. Pričakovati je, da bo pri umetni inteligenci razvoj šel v smeri sodelovanja med tehnologijo in človekom, ker bo nova tehnologija zaposlenim pomagala pri dnevnih delovnih nalogah.

Kako pripraviti zaposlene na AI?

Podjetniku, ki bo v poslovanje svojega podjetja vpeljal digitalizacijo in avtomatizacijo ter določene delovne naloge prepustil umetni inteligenci, bodo zaposleni v strahu pred izgubo službe zaradi AI ali sprememb na delovnem mestu gotovo postavili ta vprašanja:

  • Kako bo umetna inteligenca vplivala na prihodnost podjetja?
  • Ali je smiselno, da se zapravlja denar za avtomatizacijo?
  • Ali nas boste zamenjali z roboti?
  • Kakšna bo prihodnost v podjetju, ker nas je strah izgube službe zaradi avtomatizacije?

Odgovor na drugo in tretje vprašanje je vsekakor pritrdilen. Nekatera delovna mesta se bodo z avtomatizacijo izgubila, vendar se bodo za prave zaposlene pojavila druga, bolj zahtevna in odgovorna delovna mesta, ki bodo tudi bolje plačana. Nekatera delovna mesta bodo izgubila rutinske naloge ter pridobila nove in zahtevnejše. Vsekakor bo treba zaposlene izobraziti in usposobiti za nove delovne naloge in izzive. Zaposleni z novimi in dodatnimi znanji bodo za podjetje dodana vrednost in bodo igrali pomembno vlogo pri vpeljavi digitalizacije v podjetje. Rutinsko delo bo prepuščeno robotom, nekdo pa jih bo moral upravljati in reševati težave, ko se pojavijo. To pa zahteva izkušenega in izobraženega zaposlenega, ki je pripravljen sprejeti odgovornost. Podjetnik bo moral spodbuditi zaposlene, da razmišljajo kritično in predlagajo izboljšave samega proizvodnega procesa pa tudi avtomatizacije, da poenostavi in pospeši delovne procese ter ugodno vpliva na produktivnost podjetja.