Človeški viri

Človeški viri

Kako voditi tim preko nesoglasij in problemov

Vodje timov morajo vedno računati, da lahko nastane konfliktna situacija, kadar se znajde na kupu več ljudi. Vsak vodja se mora naučiti ravnati s konflikti. Kako prepoznati problem v vaši skupini in ga uspešno razrešiti?

Konflikt ni vedno slaba stvar

Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli ali čustev med člani skupine in ima lahko pozitivne ali negativne posledice. Nesoglasja lahko vodijo k večji učinkovitosti in večji povezanosti med člani. Vodja lahko s pomočjo reševanja konflikta izvede spremembe, ki so nujne in v normalnih razmerah ne bi bile sprejete. Lahko pa so posledice negativne, kot na primer tratenje energije za zmago v konfliktu, zmanjšanje sposobnosti presoje in težave z usklajevanjem. Konflikti lahko povečujejo učinkovitost podjetja kot celote in ali pa ovirajo in preprečujejo doseganje postavljenih ciljev.

Kaj povzroči konflikt

Vzroki za nastanek konfliktov v timu izhajajo iz osebnostnih lastnosti posameznikov in razmerij med člani tima. Člani tima imajo različne osebnostne lastnosti, prepričanja, vrednote, cilje in želje. Na drugi strani pa prihaja do razhajanj med zahtevami in cilji tima ter individualnimi cilji posameznih članov tima. Posameznikove potrebe, ki se potegujejo za prevlado, trčijo ob želje drugih sodelavcev, kar pripelje do konflikta. Najbolj pogosti razlogi za nesoglasje so nezadostna informiranost, slabo sodelovanje, neustrezna delitev dohodka, nesposobnost posameznikov, nezadostno definirane naloge, toga organizacija dela, slab red in disciplina, nedelavnost in lenoba posameznikov ter neodgovorno ravnanje.

Reševanje in preprečevanje teh konfliktov je naloga vodij

Vodje so odgovorni za delovanje in uspeh tima. To ne pomeni le delegiranja nalog in poročanja o uspehih, ampak tudi spopadanje s težavnimi situacijami. Kako se jih lotiti? Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, in tudi pri sporih med ljudmi lahko naredite korake do rešitve.

Kadar morate razrešiti konflikt, poiščite odgovore na 4 vprašanja:
  1. Kakšni so simptomi konfliktov v timu? Npr. naloga ni pravočasno zaključena, naloga ni dovolj dobro narejena, pasivno/agresivno obnašanje, absentizem …
  2. Kaj povzroča konflikte v timu? slaba komunikacija, pomanjkanje sposobnosti za reševanje konfliktov, nejasno določeni cilji in vloge članov tima, slabo vodenje, osebni konflikti med člani tima, osebni problem člana tima, pomanjkljiva zunanja podpora timskemu delu …
  3. Kako naj obravnavamo nastali konflikt? a) Definirajte problem; b) zberite podatke; c) analizirajte podatke; d) izberite najboljšo rešitev; e) implementirajte rešitev.
  4. Katera orodja in kakšno pomoč potrebujemo, da se bo tim lahko hitro in učinkovito spopadel s konflikti? napadite problem in ne osebo, spodbujajte različna stališča in pošten dialog, poskusite razumeti razmišljanja drugih, preden podate svoja, spoštujte drugačna mišljenja …
In nikakor ne počnite tega:
  • Ne ignorirajte problema, namesto da bi ga aktivno reševali.
  • Problema ne rešujte administrativno, kar pomeni, sicer priznate, da problem obstaja, toda za njegovo reševanje ne naredite skoraj nič.
  • Ne rešujte ga le navidezno, z namenom, da bi potolažili vpletene in pokazali razumevanje, hkrati pa ne storite ničesar, da bi izbrskali bistvo konflikta in ga učinkovito razrešili.
  • Ne prikrivajte informacij članom tima, saj to hitro povzroči, da tim izgubi zaupanje do vodje.
  • Ne dopustite, da večina utiša posameznika, ki ima drugačen pogled na problem kot ostali člani tima.

Nesoglasja v timu so neizogibna. Ne ustrašite se jih, ampak se pogumno podajte v reševanje. Ne pozabite, posledice so lahko pozitivne.


O avtorju

Sergeja Stojilkovič

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o. | Email: info@adecco.si Mag. Sergeja Stojilković je vodja projektov iskanja in selekcije v največji slovenski kadrovski agenciji Adecco. Je strokovnjakinja na področju kadrovanja, še posebej iskanja in zaposlovanja finančnih profilov. Že več kot deset let se ukvarja z različnimi metodami razvoja talentov, med drugim z modelom kompetenc, ocenjevalnimi centri, metodo 360 stopinj in vodenjem delavnic.