Človeški viri

Človeški viri

Kaj storiti, da vas dobri sodelavci ne zapustijo?

Ste se že vprašali, kakšne posledice ima odhod vašega sodelavca za podjetje? Posledice takega odhoda se ne kažejo samo v stroškovnem smislu, ampak tudi v tem, da je vaša investicija v zaposlenega z odhodom izgubljena. In kaj se lahko iz tega naučimo?

Ohranjanje dobrih zaposlenih in skrb zanje naj bo na prednostni listi vašega vodenja podjetja. Še posebej je to pomembno v časih, branžah in na področjih, kjer je dobre ljudi težko najti ali nadomestiti. Dobri zaposleni odidejo tudi iz razlogov, ki jih delodajalci mogoče ne morejo predvideti ali nanje vplivati. Življenja zaposlenih se namreč spreminjajo, njihovi novi izzivi jih peljejo naprej, v nove izkušnje, slabše delovne pogoje pa želijo nadomestiti z boljšimi.

Stroški odhoda zaposlenega

Za delodajalca je lahko res težko, kadar dober zaposleni odide iz podjetja, saj je podjetje morebiti vanj veliko investiralo. Investicija v znanje zaposlenih je težko merljiva, zato je tudi strošek  vlaganja v zaposlenega težko prikazati. Ko zaposleni zapusti vaše podjetje, izgubite tudi tisto osebno in delovno razmerje zaposlenega do ostalih sodelavcev, ki ga je ustvaril med leti dela v podjetju. Izgubite lahko dober odnos ali celo sodelovanje vaše stranke, ki ga je zaposleni vzpostavil in gojil s svojim dobrim delom, izgubi se energija in predanost, ki jo je zaposleni namenil svojemu delu. Tako boste morali investirati neznano število ur v novega zaposlenega, ki bi naj v kakovosti nadomestil odhajajočega, a to se morda ne bo zgodilo – lahko, da pravega nadomestila celo ne boste več našli. V času iskanja novega zaposlenega bodo dodatno delo opravljali ostali zaposleni, kar pomeni, da bodo tudi ostali s tem odhodom in do prihoda novega sodelavca delovno precej obremenjeni.

Zakaj zaposleni odhajajo?

Najpogostejši razlogi odhodov so odnosi med zaposlenimi, plačilo, počutje na delovnem mestu in nestabilno stanje podjetja. Na nekatere razloge za odhod lahko vplivate in jih tudi preprečite.

 • Odnosi med zaposlenimi
  V številnih urah skupnega dela se velikokrat zgodi, da med sodelavci pride do nesoglasij oziroma do tega, da ljudje ne morejo sodelovati – bodisi so to sodelavci, nadrejeni ali podrejeni. Pogost razlog odhoda je, da se odhajajoči zaposleni ne razume s svojim nadrejenim.
 • Nezadovoljstvo s plačilom
  Zaposleni zelo pogosto odidejo iz podjetja, ker se njihova plačna pričakovanja ne skladajo s tem, kar jim podjetje nudi v finančnem smislu. Ljudje vsakodnevno stremimo k temu, da bi bolje zaslužili. Sicer dobri odnosi med zaposlenimi in druge ugodnosti zaposlitve lahko pripomorejo k zadovoljstvu z zaposlitvijo, vendar ne morejo povsem nadomestiti primernega plačila.
 • Slabo počutje na delovnem mestu
  Zaposleni poiščejo drugo karierno pot tudi zaradi pogostega razloga – ko se ne počutijo posebni in pomembni znotraj kolektiva in imajo občutek, da se njihov prispevek ne ceni dovolj. Delodajalci premalo pozornosti posvečajo temu dejavniku na delovnem mestu, ki ima lahko resne posledice za podjetje, in sicer lahko iz podjetja odide večje število zaposlenih oz. imajo visoko stopnjo fluktuacije in absentizma. Nemalokrat srečamo komentarje kandidatov, ki iščejo novo zaposlitev, da pri obstoječem delodajalcu vlada nespodbudno delovno okolje, da ljudje niso motivirani in da vodstvo preveč pričakuje od njih za premalo denarja. To je zelo pogost pojav, ki ga mora vodstvo podjetja prepoznati v sebi (v svojem vodenju in načinih dela ter medsebojnih odnosih), a to spoznajo in si priznajo le s težavo.
 • Nestabilno stanje podjetja
  V času krize je še posebej pomembno komuniciranje z zaposlenimi. Če zaposleni ne vidijo perspektive v podjetju ali se celo bojijo za svojo zaposlitev, lahko iz previdnosti iščejo nove priložnosti in zaposlitve, saj si ne upajo tvegati, da bi nenadoma dobili na mizo obvestilo o zapiranju podjetja ali odpuščanjih.

Vodstvo v podjetju se mora zavedati vseh naštetih in še mnogo drugih dejavnikov, ki imajo za posledico odhode dobrih zaposlenih. Strošek nadomestila dobrega sodelavca je težko izmerljiv, še težje pa je takega sodelavca nadomestiti z novim. Delodajalci si tudi zato ne upajo zaposlovati za nedoločen čas ali na daljši rok, ker trdijo, da je investiranje v zaposlene drago (s stroškovnega in časovnega vidika ter truda ostalih sodelavcev). Toda ne pomislijo, da morajo v svojih delovnih okoljih ustvariti odlične delovne pogoje, ugodno delovno klimo, primerne vodstvene metode in spoštljiv odnos med zaposlenimi, ki v sebi skriva tudi pošten in primeren plačni sistem ter sistem drugih spodbud in nagrad s ciljem visoke motiviranosti in produktivnosti zaposlenih.

Poskusite razmisliti o teh razlogih in spremljajte dejanske razloge zaposlenih ob odhodu iz podjetja. Verjemite, njihove povratne informacije vam bodo koristile.


O avtorju