Človeški viri

dobro počutje zaposlenih

Človeški viri

Zakaj mora vodstvo paziti na dobro počutje zaposlenih

Dobro počutje zaposlenih je ključnega pomena. V podjetjih, kjer se med zaposlenimi širita odpor in slaba volja, se prej ali slej pojavijo težave z učinkovitostjo, sodelovanjem in pomanjkanjem inovativnosti. Ljudje niso zavzeti pri delu, odhaja najpomembnejši kader, temu sledijo slabši poslovni rezultati.

Vodstvo mora zato vzpostaviti zdravo kulturo v podjetju in izboljšati način delovanja. Toda mnogi naredijo napako. Enostavno izberejo nove vrednote, jih izobesijo v pisarnah in pričakujejo, da bodo zaposleni delovali kot prerojeni. Toda ugotovili bodo, da so zapravili veliko denarja za ureditev krošnje, namesto da bi popravili korenine.

Če zaposleni ne ponotranjijo novih vrednot, vodje pa še naprej delujejo po starem, torej delajo eno in govorijo drugo, bo vsem spodletelo. Do uspešne preobrazbe bo prišlo, ko bodo celovito pristopili k transformaciji organizacijske kulture.

O tem, zakaj je negovanje kulture podjetja ravno toliko pomembno ali celo še bolj kot poslovna strategija, sta na seminarju Banke za podjetnike govorili Marjana Laibacher Rogelj in Teja Breznik Alfirev, specialistki za transformacijo kulture v podjetjih in razvoj voditeljstva.

Skrb za dobro počutje zaposlenih

Ko se pogovarjata z vodstvi podjetij, jih ti velikokrat začudeno vprašajo, zakaj bi morali skrbeti za dobro počutje zaposlenih. Za svoje delo so plačani, zato bi ga morali opravljati po najboljših močeh. Ne zavedajo pa se, da počutje zaposlenih vpliva na občutek pripadnosti, sodelovanje in produktivnost.

Vse se začne pri vodilnih, saj njihova osebnost in ravnanje določata, v katero smer se bodo razvijali kultura, vrednote in prepričanja organizacije.

Mnogi še vedno vodijo podjetja s strahovlado in ne z zaupanjem. Če bo vselej obveljala beseda najmočnejšega, to je vodje, se bodo zaposleni zaprli. Trpela bo inovativnost. Zakaj bi idejo delili s sodelavci, če ne bodo slišani? To je danes največja zavora v razvoju podjetij. Precej večja kot razmere na trgu, konkurenca ali pomanjkanje kadrov.

Zaposleni potrebujejo lepo besedo, priložnost in varnost, sta poudarili Marjana Laibacher Rogelj in Teja Breznik Alfirev.

Zakaj v podjetjih vlada birokracija in zmeda

V podjetju se bo vedno vzpostavila neka kultura. Če želimo imeti takšno, ki bo spodbujala zaposlene in prinesla rezultate, se moramo z njo sistematično ukvarjati.

Pomembno je razumeti, kaj motivira zaposlene, in najti prave razloge, zakaj se stvari odvijajo prepočasi, zakaj v delovnem okolju vladajo vrtički, iskanje statusa in moči, notranja tekmovalnost, birokracija, zmeda, manipulacija in izkoriščanje.

Potrebno je torej poznati, kaj je tisto, kar motivira ali demotivira zaposlene. Šele potem vemo, kako se lotiti preobrazbe kulture v podjetju.

Kje izgubljamo energijo

Prvi korak je posnetek stanja, ki ga naredimo z enim najbolj učinkovitih orodij – Barrettovim modelom sedmih stopenj zavedanja organizacij.

Z njim lahko preučimo, kam organizacija dejansko (in ne na papirju) usmerja energijo. Ugotovimo, koliko energije se porabi za neproduktivno in neučinkovito vedenje ter koliko potenciala se v organizaciji izgubi zaradi nefunkcionalnosti.

Model pokaže, na kateri stopnji razvoja je posameznik ali skupina ter katere so potrebe, ki jih želita zadovoljiti. Najuspešnejše organizacije zadovoljujejo tako nižje (finančna stabilnost, zdravje, dobra komunikacija …) kot višje (učenje in inovativnost, sodelovanje, skrb za okolje, etika …) potrebe zaposlenih.

Če ima podjetje težave z zadovoljevanjem nižjih potreb, bo propadlo. Šele ko bo doseglo višje stopnje, kjer uspevata kreativnost in ekipno delo, se bo sposobno učinkovito odzivati na različne razmere na trgu. Takrat bo uporabljalo ne le roke, ampak tudi glave zaposlenih.

Osnovna slika stanja

V veliki večini primerov ne vemo, kako se počutijo zaposleni in kakšne so njihove potrebe. Zato si pomagamo s spletnim vprašalnikom in naslednjimi vprašanji:

1) Kakšne so njihove osebne vrednote, na primer družina, dobro počutje, poštenost, odprta komunikacija, odgovornost in finančna stabilnost?

2) Kakšne so trenutne vrednote v podjetju, tako pozitivne (zadovoljstvo strank, finančna stabilnost, produktivnost …) kot negativne (pomanjkanje reda, zniževanje stroškov, neenaka obravnava …)?

3) Kakšne bi morale biti po njihovem vrednote v podjetju?

Na ta način ugotovimo stanje kulture v podjetju in poenostavimo relativno kompleksno vprašanje. Dobimo namreč osnovno sliko o tem, kdo so naši zaposleni in kaj jih motivira, kako doživljajo delovno okolje ter kaj deluje in kaj ne.

Ugotovimo tudi, koliko energije in potenciala gre v nič zaradi zmede, frustracij, hierarhije in nadzora ter kaj zavira kreativnost, zavzetost in uspešnost. Na preprost način ugotovimo, kaj moramo spremeniti, da bo podjetje doseglo svoj potencial.

Nov način delovanja in razmišljanja

Preobrazba kulture v podjetju ni enkratni projekt, ki bi ga izpeljali v pol leta s pomočjo delavnic za zaposlene. Gre za spremembo razmišljanja, čustvovanja in delovanja.

Usklajevanje vrednost posameznikov in organizacije poteka dolgoročno. Preobrazbo redno spremljamo in po potrebi prilagajamo.

Veliko stvari je potrebno nasloviti in ugotoviti, kako časovno pravilno vpeljati spremembe. Proces vključuje ekipno delo in ustvarjanje idej. Paziti je potrebno, da ne pride do dirigiranja – gradimo namreč organizacijo, v kateri bodo zaposleni dali vse od sebe.

Prezentacijo s seminarja si lahko prenesete tukaj.