Človeški viri

Človeški viri

Dobra komunikacija – ključ, ki odpre marsikatera vrata

Umetnost komuniciranja je dandanes ena najpomembnejših veščin tako v poslovnem svetu kot v vsakdanjem življenju. Dobra komunikacija je nujno potrebna praktično na vseh delovnih mestih. Tudi za poklice, ki so včasih veljali za strogo operativne in so se za njihovo opravljanje pričakovala zgolj specifična strokovna znanja (na primer programer, računovodja), se danes zahtevajo komunikacijske sposobnosti, saj je praktično vsako delovno mesto vpeto v ekipo, znotraj katere je komunikacija nujna. Komunikacija je veliko več kot zgolj sporazumevanje. Komunikacijske sposobnosti lahko bistveno vplivajo na to, kako nas dojema okolica, ter pripomorejo k temu, da lažje dosežemo zastavljene cilje.

Pomen dobre poslovne komunikacije

Poslovno komuniciranje je pomemben del organizacije in hkrati tudi sredstvo za postavljanje in doseganje ciljev. V poslovni komunikaciji uporabljamo knjižnopogovorni jezik, za sleng tukaj ni prostora, ter se držimo pravil poslovnega bontona. V današnjem poslovnem svetu ni dober komunikator tisti, ki veliko in brez predaha govori, ne pusti nikogar do besede ali uporablja veliko zapletenih izrazov in tujk, temveč tisti, ki zna v kratkem času sogovorniku jasno in razumljivo prenesti ravno pravšnjo količino koristnih informacij. Za takšno komunikacijo so potrebne določene spretnosti. Nekateri ljudje so že po naravi dobri komunikatorji, drugi, ki to niso, se lahko učinkovite komunikacije naučijo, za vse pa je dobro, da svoje komunikacijske veščine nenehno nadgrajujemo.

Poslušati in slišati

Aktivno poslušanje je nepogrešljiv del dobre komunikacije – tako poslovne kot tiste v vsakodnevnih situacijah. Aktivno poslušanje omogoča boljše dojemanje vsebine, poleg tega pa sogovorniku kaže, da ima našo pozornost. Pri poslovnih pogovorih je poslušanje ključnega pomena, da lahko sogovorniku v svojem odgovoru ponudimo ali predstavimo natanko tisto, kar želi in pričakuje. Pri poslušanju je pomembno, da opustimo vse ostale aktivnosti ter se posvetimo sogovorniku, pri tem pa ohranjamo očesni stik in kimamo z glavo ter mu tako na neverbalen način damo vedeti, da mu sledimo. Aktivno poslušanje lahko zelo pripomore k razvoju dobrih poslovnih in medosebnih odnosov.

Ključna je asertivnost

Asertivna komunikacija pomeni miren in samozavesten način komuniciranja, pri katerem posameznik spoštuje sebe in sogovornika ter zna izraziti svoje mnenje in interese. To pomeni, da se v dialogu počuti enakovrednega sogovorniku, da ne podleže njegovemu vplivu, zna argumentirati svoja stališča ter zna reči tudi »ne«. Z asertivnim načinom komuniciranja lahko preprečimo morebitne konflikte v komunikaciji ali pa jih lažje rešimo. Pri asertivni komunikaciji ima pomembno vlogo tudi neverbalna komunikacija: mirne in odprte kretnje, vzravnana drža, očesni stik s sogovornikom, jasno in razločno govorjenje, umirjen glas.

Brez vaje ne gre

Da bi začeli učinkovito komunicirati, moramo najprej ozavestiti svoj način komunikacije, ugotoviti, kaj lahko izboljšamo, ter izboljšave začeti izvajati tudi v praksi. Morda boste sprva zveneli nekoliko nerodno in nesproščeno, vendar tudi v komunikaciji, kot na vseh drugih področjih, vaja dela čudeže. Splača se poskusiti. Nad pozitivnimi učinki učinkovite komunikacije boste presenečeni tako v poslovnem kot v zasebnem življenju.


O avtorju

Tjaša Snoj

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o.

Tjaša Snoj dela kot vodja projektov iskanja in selekcije, poleg tega je tesno vpeta v aktivnosti razvoja kadrov ter ocenjevanja kompetenc, predvsem na področju priprave ter izvedbe ocenjevalnih in razvojnih centrov. Je avtorica različnih člankov in prispevkov s področja kadrovanja ter razvoja kadrov in kot predavateljica udeleženka dogodkov na to temo. Aktivno je vključena tudi v izobraževanje mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve, ki se soočajo z razmerami na trgu dela.