Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratne spodbude v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitve izvoza ter turizma.

Človeški viri

Človeški viri

Zakaj kulturni kapital loči uspešne od manj uspešnih?

Organizacije, ki bodo želeli biti uspešne v 21. stoletju, bodo morale znati vsako delovno mesto preoblikovati v poslanstvo. Svojo organiziranost bodo primorane spremeniti v bistveno bolj ploske strukture, prenosom moči odločanja na nižje nivoje organizacij in predvsem dati zaposlenim nazaj odgovornost, da smejo razmišljati. Da bi lahko organizacije preživele in bile uspešne, mora veliko vodilnih pozabiti, kaj so se naučili … Read More

Podjetniške finance

Podjetniške finance

8 glavnih tehnologij za posel prihodnosti

Razvoj novih tehnologij teče z rekordno hitrostjo. Podjetja, ki ne bodo prilagodila poslovanja novim tehnologijam, bodo hitro ogrožena in bodo težko obstala v hitro se spreminjajočem poslovnem okolju. Po podatkih raziskave družbe PwC je kar 76 odstotkov vprašanih predsednikov uprav podjetij z vsega sveta zaskrbljenih nad hitrostjo razvoja novih tehnologij. Kar 64 odstotkov vprašanih vodilnih v podjetjih razume, da bodo … Read More

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zakon o gospodarskih družbah -1 (v nadaljevanju ZGD-1) določa, da skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe, bodisi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje kapitala iz sredstev družbe. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se izpelje vnaprej predpisani postopek in se izpolnijo določene zakonske predpostavke.   Pri efektivnem povečanju osnovnega kapitala, to je … Read More

Človeški viri

Človeški viri

Katera delovna mesta bo najbolj ogrozila umetna inteligenca – je vaše med njimi?

Vsekakor umetna inteligenca bo vplivala oziroma že vpliva na trg delovne sile in obstoj nekaterih delovnih mest. Ne smemo pozabiti, da je glede na svoj potencial šele v razvojnih fazah in da bo v prihodnosti gotovo pomembno vplivala na nekatera delovna mesta in tudi na sam trg dela. Po podatkih raziskave OECD o avtomatizaciji, uporabi veščin in usposabljanju naj bi … Read More

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako veste, da je pravi čas za menjavo računovodskega servisa?

Zaključek meseca marca s pripravo bilanc predstavlja pomemben mejnik v sodelovanju podjetja in računovodskega servisa. Je priložnost za nadgradnjo poslovnega odnosa in hkrati pa tudi čas za razmislek o nadaljevanju. Če z računovodskim servisom niste zadovoljni, je vaša pravica (in dolžnost), da naredite, kar je v interesu uspeha vašega podjetja. Dejstvo je, da je pogajalska moč najpogosteje na strani kupca … Read More

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kako mala podjetja – in podatke njihovih strank – zavarovati pred kibernetskimi vdori?

Pred kibernetskimi napadi ni varen nihče več. V medijih sicer največkrat zasledimo novice o napadih na velika podjetja in javne službe, to pa še ne pomeni, da mala in srednja podjetja niso izpostavljena tej nevarnosti. V resnici so ta podjetja vse pogosteje žrtve spletnih napadalcev, saj so lahke tarče zaradi slabše spletne varnosti, kot jo imajo ponavadi vzpostavljeno velika podjetja … Read More

Marketing in prodaja

GDPR

Marketing in prodaja

Kako je uredba GDPR vplivala na posel?

Ni vplivala samo na posel. Zaradi uredbe GDPR so staršem prepovedali slikati otroke na prireditvah. Padle so prve enormne kazni za kršitelje. Marketing pa je začel osebne podatke dojemati kot cilj, ne le kot sredstvo. In kako je uredba spremenila vaše poslovanje?

Pravni nasveti

Davek na nepremičnine

Pravni nasveti

Davek na promet nepremičnin

Ob vsakem odplačilnem prenosu nepremičnine nastane obveznost plačila davka na promet nepremičnin, ki ga je po zakonu dolžan plačati prodajalec.