Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izvršba na denarno terjatev dolžnika

Upniku, ki ima do dolžnika terjatev, so za izterjavo le te na voljo številna izvršilna sredstva. Upnik pristojnemu sodišču v predlogu za izvršbo predlaga izvršilno sredstvo ali več njih glede na višino terjatve in vrsto dolžnikovega premoženja. Opravo izvršilnih dejanj pri več izvršilnih sredstvih mora pristojno sodišče začeti hkrati. Ena izmed izvršilnih sredstev je tudi izvršba na denarno terjatev dolžnika. … Read More

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Se izdaja računov z orodji Word ali Excel izplača?

Popularni Microsoft Office orodji sta darilo in prekletstvo podjetništvu. Nedvomno gre za eni najbolj razširjenih programskih oprem in prav njuna razširjenost je vir marsikaterih tegob, s katerimi se podjetniki srečujejo. Word in Excel vsi poznamo in vsem sta nam domača – in ravno to je najpogostejši razlog, da sta tudi avtomatična odločitev za večino podjetnikov, ki želijo izdati račun, poslati … Read More

Podjetniške finance

Rast podjetja

Podjetniške finance

Rast podjetja je mogoča le ob obvladovanju stroškov

Zadnja finančna in gospodarska kriza je poskrbela, da ima danes veliko podjetij zelo zdravo bilanco stanja in celotno finančno sliko poslovanja, saj so bila v času gospodarskega krčenja prisiljena varčevati in zarezati v stroške. Kljub zdravim financam pa marsikatero podjetje ni pripravljeno na rast poslovanja, saj se še vedno osredotoča predvsem na obvladovanje stroškov in varčuje povsod, kjer lahko. To … Read More

Marketing in prodaja

Marketing in prodaja

Marketing prepušča mesto izkušnji potrošnika

Že dva meseca kupujem kolo. Cestno, karbonsko raketo, za kakršno pravijo, da si ga kupijo gospodje v krizi srednjih let. No, žena meni, da moja kriza traja, že odkar se poznava, torej več kot polovico mojega časa. Bo že držalo, kaj pa je moški brez hobijev. Kolo torej. Ne menjam jih prav pogosto, zadnje imam že pet let. Ustreza mi, … Read More

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratne spodbude v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitve izvoza ter turizma.

Človeški viri

Človeški viri

Zakaj kulturni kapital loči uspešne od manj uspešnih?

Organizacije, ki bodo želeli biti uspešne v 21. stoletju, bodo morale znati vsako delovno mesto preoblikovati v poslanstvo. Svojo organiziranost bodo primorane spremeniti v bistveno bolj ploske strukture, prenosom moči odločanja na nižje nivoje organizacij in predvsem dati zaposlenim nazaj odgovornost, da smejo razmišljati. Da bi lahko organizacije preživele in bile uspešne, mora veliko vodilnih pozabiti, kaj so se naučili … Read More

Podjetniške finance

Podjetniške finance

8 glavnih tehnologij za posel prihodnosti

Razvoj novih tehnologij teče z rekordno hitrostjo. Podjetja, ki ne bodo prilagodila poslovanja novim tehnologijam, bodo hitro ogrožena in bodo težko obstala v hitro se spreminjajočem poslovnem okolju. Po podatkih raziskave družbe PwC je kar 76 odstotkov vprašanih predsednikov uprav podjetij z vsega sveta zaskrbljenih nad hitrostjo razvoja novih tehnologij. Kar 64 odstotkov vprašanih vodilnih v podjetjih razume, da bodo … Read More

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo

Zakon o gospodarskih družbah -1 (v nadaljevanju ZGD-1) določa, da skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe, bodisi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje kapitala iz sredstev družbe. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se izpelje vnaprej predpisani postopek in se izpolnijo določene zakonske predpostavke.   Pri efektivnem povečanju osnovnega kapitala, to je … Read More

Človeški viri

Človeški viri

Katera delovna mesta bo najbolj ogrozila umetna inteligenca – je vaše med njimi?

Vsekakor umetna inteligenca bo vplivala oziroma že vpliva na trg delovne sile in obstoj nekaterih delovnih mest. Ne smemo pozabiti, da je glede na svoj potencial šele v razvojnih fazah in da bo v prihodnosti gotovo pomembno vplivala na nekatera delovna mesta in tudi na sam trg dela. Po podatkih raziskave OECD o avtomatizaciji, uporabi veščin in usposabljanju naj bi … Read More