dobro počutje zaposlenih

Transformacija organizacijske kulture — kje začeti?
Četrtek, 26. april 2018, ob 9. uri

V organizacijah, kjer se širita odpor in slaba volja, je težko pričakovali visoko učinkovitost, sodelovanje in inovativnost. Vodstva se morajo v takšnih okoljih kvečjemu ukvarjati z odhodi najpomembnejšega kadra ter slabšimi poslovnimi rezultati, ker zaposleni pri delu niso pri stvari.

Na to, kako se ljudje na delovnem mestu počutijo in kako uspešni so pri delu, vpliva organizacijska kultura. Če ta na zaposlene ne deluje pozitivno, je upanje na uspeh zaman, zato jo je v podjetjih nujno treba načrtovati in ohranjati.

Bi organizacijska kultura morala skrbeti tudi vas?

Pomagajte si s spodnjimi vprašanji:

1. So vrednote in pravila v skladu s tistim, kar dejansko živite? DA/NE
2. Bo za doseganje ciljev dovolj, da zaposleni delajo še naprej na enak način kot do sedaj? DA/NE
3. Je vedenje zaposlenih enako ne glede na to, ali so vodilni prisotni ali ne? DA/NE
4. Ste zadovoljni s pripadnostjo in zavzetostjo vašega najboljšega kadra? DA/NE
5. Imate vedno na razpolago zadostno število kakovostnih talentov, da lahko brez težav uresničujete svoje cilje? DA/NE
6. Vam stranke zaupajo in želijo biti del vaše zgodbe, tudi ko dvignete cene? DA/NE

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z NE, potem se nam morate pridružiti!

Na brezplačnem seminarju vam bomo pokazali:

  • razloge, zakaj je ukvarjanje s kulturo podjetja pomembno toliko ali še bolj kot s poslovnimi strategijami,
  • kaj so konkretni in nujni koraki pri preobrazbi kulture ter katera tveganja je potrebno tekom preobrazbe obvladovati,
  • najboljša in preverjena orodja, metrike in metodologije za preobrazbo kulture podjetij,
  • dva pristopa k preobrazbi kulture, čemu vsak služi in kako ju vpeljati,

Ob koncu se boste na delavniškem delu lahko seznanili tudi s primeri preobrazb kulture iz prakse ter pridobili konkretne odgovore za primere vašega podjetja.

Prenesi prezentacijo iz dogodka

O predavateljicah

Image

Teja Breznik Alfirev

 je svetovalka, specializirana na področjih transformacije organizacij in strateškega HR managementa. Organizacijam pomaga pri postavitvi integriranih strategij ter njihovi izvedbi preko postavitve sistemov upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih, aktivnega upravljanja kulturnih značilnosti organizacij ter prepoznavanja potenciala v podjetju oziroma razvoja vodstvenega kadra.

Je prejemnica dveh nacionalnih nagrad za najboljše HRM-projekte ter dobitnica naziva Slovenski HR-manager leta 2012, je tudi avtorica več strokovnih člankov v strokovnih publikacijah in aktivna predavateljica na strokovnih in poslovnih srečanjih na temo vodenja organizacij preko vodenja ljudi in transformacije organizacijske kulture.

Image

Marjana Laibacher Rogelj

 je specialistka za razvoj vodij in transformacijo poslovne kulture. V številnih slovenskih podjetjih deluje kot dolgoleten in strateški partner pri pripravi in izvedbi sodobnih HR-konceptov, projektov za razvoj vodij in oblikovanje vodilnih timov.
Ima več kot 17 let praktičnih izkušenj v poslovnem okolju. Odlikujeta jo sposobnost prilagajanja širokega znanja in izkušenj konkretni situaciji vsakega naročnika ter njen občutek za ljudi, s katerim zna vzbuditi zaupanje ter navdih za spremembe in razvoj.