Ko potrka davčni inšpektor

Finančna uprava je samo v lanskem letu izvedla preko 5.000 davčnih inšpekcijskih nadzorov, v katerih je dodatno obračunala skoraj 100 milijonov evrov davkov in drugih dajatev ter spisala več kot 28 milijonov evrov glob za storjene prekrške, ki bi se jim podjetniki lahko izognili z boljšim poznavanjem pravic glede davčnih postopkov.

Davčni inšpektor na vratih: kakšne pravice imate?


Če vas zanimajo osnovna pravila postopkov davčnega nadzora in kako v primeru obiska davčnega inšpektorja zavarovati pravice, ki vam po zakonu pripadajo, se nam pridružite na brezplačnem seminarju. Izvedeli boste:

  • kako poteka davčni inšpekcijski nadzor,
  • kako se izbere zavezance za davčni nadzor,
  • kako ste lahko vanj vključeni tudi vi,
  • katera pooblastila, pravice in dolžnosti ima davčni inšpektor,
  • kako postopati v primeru obiska davčne inšpekcije.