Kako voditi zaposlene in razvijati podjetja, da bodo kos sodobnim poslovnim zahtevam

Letošnja raziskava Edelman Trust Barometer je pokazala, da je zaupanje javnosti v posel padlo na enako raven kot v času gospodarske krize in da so vodilni kadri (CEO) prepoznani kot najmanj kredibilen vir informacij. Tako ni čudno, da je izziv, pred katerim so voditelji, velik – jim lahko zaupamo, da bodo uspešno vodili svoje time in podjetja v vedno bolj kompleksnem poslovnem okolju?

Izzivi, s katerimi se morajo danes soočati, kot so:

  • kako dvigniti nivo motivacije, kreativnosti in zavzetosti zaposlenih,
  • kako pridobiti in obdržati najboljše ljudi ter
  • kako postati in ostati prožna, hitro odzivna in konkurenčna organizacija,

namreč še zdaleč niso enostavni. In čeprav obstaja zavedanje, da je treba radikalno spremeniti način, kako podjetja voditi, se v praksi stvari spreminjajo zelo počasi (če sploh se).

Cilj vsakega vodje mora zato biti zavestno ter načrtno razvijanje in vzdrževanje empatije, strasti in kreativnosti pri svojih zaposlenih. Le tako lahko namreč mobilizirajo svoje zaposlene, da prebudijo svoj polni potencial in delujejo s celotno kapaciteto svojih zmogljivosti ter s tem soustvarjajo agilne, kreativne in odporne organizacije.


Prenesi prezentacijo iz dogodka