Človeški viri

Človeški viri

Zakaj kulturni kapital loči uspešne od manj uspešnih?

Organizacije, ki bodo želeli biti uspešne v 21. stoletju, bodo morale znati vsako delovno mesto preoblikovati v poslanstvo. Svojo organiziranost bodo primorane spremeniti v bistveno bolj ploske strukture, prenosom moči odločanja na nižje nivoje organizacij in predvsem dati zaposlenim nazaj odgovornost, da smejo razmišljati. Da bi lahko organizacije preživele in bile uspešne, mora veliko vodilnih pozabiti, kaj so se naučili … Read More

Človeški viri

Človeški viri

Katera delovna mesta bo najbolj ogrozila umetna inteligenca – je vaše med njimi?

Vsekakor umetna inteligenca bo vplivala oziroma že vpliva na trg delovne sile in obstoj nekaterih delovnih mest. Ne smemo pozabiti, da je glede na svoj potencial šele v razvojnih fazah in da bo v prihodnosti gotovo pomembno vplivala na nekatera delovna mesta in tudi na sam trg dela. Po podatkih raziskave OECD o avtomatizaciji, uporabi veščin in usposabljanju naj bi … Read More

Človeški viri

Človeški viri

Nov znanstveni dokaz, da leadership coaching deluje

Bi radi bili ali imeli v timu več zavzetih, navdušujočih in inovativnih vodij? Raziskave kažejo, da sodelovanje z energy coachem razvije pri vodjih te in druge vodstvene veščine.

Človeški viri

Človeški viri

Kako voditi pogovor s sodelavci za njihovo večjo uspešnost?

Vodja neprestano komunicira. S svojo komunikacijo odločilno vpliva na uspešnost ljudi, ki jih vodi. Komunicira tako s svojim zgledom kot neposredno. Neposredna komunikacija je lahko odličen način, da vodja izvabi iz svojih sodelavcev več.

Človeški viri

Človeški viri

Želim biti boljši vodja. Kaj to sploh pomeni?

Kot vodja imate odgovornost — če ne že kar dolžnost —, da iz tima ljudi, ki jih vodite, izvabite največ. Da jih znate motivirati, razvijati itd. A na koncu, ne glede na to, kako k stvari pristopite, trčite ob dejstvo, da nič, kar naredite, nima dolgoročnega učinka. Zakaj?

Človeški viri

Vodenje s srcem

Človeški viri

Vodenje s srcem – kaj pravi o tem znanost?

Raziskave kažejo, da je srce kompleksen informacijski center s svojimi lastnimi možgani, ki komunicira in vpliva na naše kognitivne sposobnosti in na naše telo preko živčnega, hormonskega in drugih sistemov. Torej aktivnost srca vpliva na našo percepcijo, čustva, intuicijo in zdravje. Vse to je pomembno za osebno učinkovitost, odpornost na stres, boljše odnose in večje zadovoljstvo.

Človeški viri

dobro počutje zaposlenih

Človeški viri

Zakaj mora vodstvo paziti na dobro počutje zaposlenih

V podjetjih, kjer se med zaposlenimi širita odpor in slaba volja, se prej ali slej pojavijo težave z učinkovitostjo, sodelovanjem in pomanjkanjem inovativnosti. Ljudje niso zavzeti pri delu, odhaja najpomembnejši kader, temu sledijo slabši poslovni rezultati. Vodstvo mora zato vzpostaviti zdravo kulturo v podjetju in izboljšati način delovanja. Toda mnogi naredijo napako.

Človeški viri

Človeški viri

Prioriteta vodstva št.1 – TRANSFORMACIJA

Kultura podjetja in sistem nagrajevanja sta komplementarna dejavnika pri doseganju strateških ciljev podjetja. Ko sistem nagrajevanja ni usklajen z organizacijsko kulturo, povzroča veliko neželenih posledic. Kako učinkovito uskladiti kulturo in sistem nagrajevanja?

Človeški viri

Človeški viri

Kako uskladiti kulturo in sistem nagrajevanja?

Kultura podjetja in sistem nagrajevanja sta komplementarna dejavnika pri doseganju strateških ciljev podjetja. Ko sistem nagrajevanja ni usklajen z organizacijsko kulturo, povzroča veliko neželenih posledic. Kako učinkovito uskladiti kulturo in sistem nagrajevanja?