Zapisi avtorja

Tjaša Snoj

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o.

Tjaša Snoj dela kot vodja projektov iskanja in selekcije, poleg tega je tesno vpeta v aktivnosti razvoja kadrov ter ocenjevanja kompetenc, predvsem na področju priprave ter izvedbe ocenjevalnih in razvojnih centrov. Je avtorica različnih člankov in prispevkov s področja kadrovanja ter razvoja kadrov in kot predavateljica udeleženka dogodkov na to temo. Aktivno je vključena tudi v izobraževanje mladih, predvsem iskalcev prve zaposlitve, ki se soočajo z razmerami na trgu dela.

Človeški viri

Človeški viri

Razvojni center – odlično orodje za odkrivanje potencialov zaposlenih

Razvoj kadrov je pomemben tako za usposabljanje ljudi, ki bodo zasedli višje oziroma zahtevnejše pozicije, kot tudi za vzgajanje naslednikov v podjetjih. Da bi to dosegli, potrebujemo učinkovito orodje, ki nam bo pomagalo pri identificiranju razvitosti kompetenc zaposlenih.

Človeški viri

Človeški viri

Umetnost vodenja – lastnosti odličnega vodje

Postati vodja je želja in ambicija marsikoga, vendar to poleg nedvomnih koristi prinese tudi veliko odgovornosti. Kaj odlikuje dobrega vodjo, kakšen je pravi način vodenja, katere lastnosti mora dober vodja imeti, je sposobnost vodenja prirojena ali pridobljena?

Človeški viri

Človeški viri

Dobra komunikacija – ključ, ki odpre marsikatera vrata

Komunikacija je veliko več kot zgolj sporazumevanje. Komunikacijske sposobnosti lahko bistveno vplivajo na to, kako nas dojema okolica, ter pripomorejo k temu, da lažje dosežemo zastavljene cilje.

Človeški viri

Človeški viri

Nagrajevanje zaposlenih je naložba, ne strošek

Zaposleni so za delodajalca največji in najpomembnejši kapital, zato je tudi nagrajevanje zaposlenih, tako denarno kot v drugih oblikah, naložba, ki se bogato obrestuje. Delodajalci se vedno bolj zavedajo, da je v zaposlene treba vlagati.

Človeški viri

Človeški viri

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih

V današnjih hitro spreminjajočih se razmerah na trgu imajo konkurenčno prednost tista podjetja, ki so se sposobna na spremembe hitro prilagajati. Pri tem je ključnega pomena spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, saj je za uspešen nastop na trgu nujno potrebno nenehno iskanje izboljšav izdelkov ali storitev.