Zapisi avtorja

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podiranje evropskih meja za spletne nakupe

V Bruslju so pripravili enotna pravila, s katerimi bi ustvarili za posel prijazno okolje ter podjetjem in zlasti podjetnikom olajšali čezmejno prodajo izdelkov in digitalnih storitev ter jim omogočili nove možnosti za širitev po vsej Evropi.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Slovenska podjetja, ki se širijo in vlagajo v proizvodne zmogljivosti

Okrevanje slovenskega gospodarstva, ki ga poganjajo naročila iz tujine in vse večji obseg izvoza, je prineslo tudi težko pričakovane investicije. Podjetja, ki so se dolgo časa prilagajala zaostrenim razmeram na trgu in se v glavnem osredotočala na racionalizacijo poslovanja, so bila primorana vlagati v posodobitev in razširitev proizvodnih zmogljivosti, da bi zadostila naraščajočim naročilom.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kako so obdavčena podjetja v Avstriji, Italiji in Nemčiji?

Posojilna pogodba je namenjena pospeševanju kroženja denarja. Na eni strani omogoča razvoj in nove investicije, na drugi strani gre za obliko naložbe. Ker je posojilodajalec izpostavljen tveganju, da mu posojilojemalec ne vrne posojila, je pomembno, da se k sklenitvi posojilne pogodbe pristopi premišljeno.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Krize na borzah (še) ne bo, pravijo analitiki

Za vlagatelje po vsem svetu je bilo minulo leto izredno uspešno. Na delniških trgih so beležili deveto zaporedno leto pozitivnih donosov, ponekod enih najvišjih v zgodovini.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Normirani espeji, bi sami oddali davčni obračun za leto 2017?

Normirani espeji morate do 31. marca oddati davčni obračun, kar lahko storite brez pomoči računovodje prek programa Silvester Fineus, katerega si lahko naložite prek eDavkov. V zapisu preberite navodila, kaj morate izpolniti in kako, da boste zadovoljili zahteve Fursa.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podjetja, pozor! Na voljo garancije za bančna posojila

Mladim slovenskim podjetjem, ki potrebujejo denar za obratna sredstva, nakup strojev ali obsežno investicijo, so tudi v letošnjem letu na voljo ugodna financiranja. Razpisanih je za 79,2 mio EUR garancij za bančna posojila. Z njimi želijo podpreti okoli 400 projektov podjetij, ki drugače ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev posojila.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Naj vas ne zavedejo prirejeni računovodski izkazi

Računovodski izkazi ne prikazujejo zgolj trenutnega premoženjskega, poslovnega in finančnega stanja podjetja, temveč tudi potencial podjetja za prihodnje poslovanje, saj ponujajo vpogled v prihodnje gospodarske koristi podjetja, kot so dobički, izgube, prejemki in podobno.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Na kaj paziti pri izdaji računov

Vsak, ki se poda na podjetniško pot, mora slej ko prej izdati račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev. V tokratnem prispevku se bomo osredotočili na tiste, ki ne poslujete z gotovino, ampak prek transakcijskega računa.

Podjetniške finance

Upravljanje premoženja

Podjetniške finance

Kam po naložbeni nasvet ter kdaj in komu zaupati upravljanje premoženja?

Eno glavnih izhodišč psihologije vlaganja je predpostavka, da se je treba za uspešno vodenje naložbenega portfelja od naložb čim bolj čustveno ograditi, saj pretirana čustvena vpletenost pogosto vodi v iracionalne odločitve. Ena od možnih rešitev je, da naložbe zaupate strokovnjaku, ki ima dovolj znanja, časa in potrebnih informacij.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podjetniki, pozor: finančna uprava bo nadzorovala povezane osebe

Z novim letom so začele veljati nekatere spremembe na davčnem področju, ki bodo pomembno vplivale na poslovanje v 2018. Med davčnimi novostmi velja izpostaviti nove ukrepe za normirance, s čimer želi država zajeziti zlorabe, ključna pa je tudi novela zakona o dohodnini.