Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratne spodbude v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitve izvoza ter turizma.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje so nepovratna sredstva za MSP-je za internacionalizacijo?

V petek, 6. aprila 2018, je agencija Spirit, v okviru prve konference o internacionalizaciji, predstavila podporne razpise za mala in srednje velika podjetja, ki si želijo internacionalizacije. Znano je, da agencija Spirit posluša gospodarstvo in na podlagi potreb podjetij nudi ne samo nepovratna sredstva, temveč paleto storitev za spodbujanje internacionalizacije.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nasveti za pripravo dokumentacije pri pridobivanju nepovratnih sredstev za inovativne raziskovalno razvojne projekte

Več kot polovica kohezijskega obdobja 2014–2020 je že za nami in s tem tudi polovica razpoložljivega obdobja črpanja nepovratnih sredstev, ki so na voljo do leta 2020. Statistično gledano je več kot 50 % prijavljenih projektov na slovenskih razpisih (RRI 2. sklop) neuspešnih, pri prijavah v Bruselj pa je odstotek še veliko višji – neuspešnih je namreč več kot 90 % prijav.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

S partnerji po nepovratna sredstva za internacionalizacijo

Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do višine 250.000,00 EUR (50 % subvencije) za spodbujanje partnerstev, sestavljenih iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v letu 2018

V letošnjem letu bo skupno na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018 na voljo 265,90 mio eur nepovratnih sredstev. Od tega bo 145,6 mio eur razpoložljivih v prvi polovici leta, 120,3 mio eur pa od avgusta do decembra. Osnova vseh razpisov je strategija pametne specializacije.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Inovacije so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih

Vsaka organizacija občuti posledice globalizacije, migracij, tehnološke in znanstvene revolucije, podnebne spremembe. Inovacije nam prinesejo dodano vrednost in razširijo bazo zaposlovanja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj smo se naučili iz uspešnih prijav na Horizon 2020?

Razvoj projektnega predloga zahteva svoj čas ter navdih. Začetek takšnih projektov je šele leto in pol po začetku prvih aktivnosti. Tu ni nobenih bližnjic. Ne morete napisati algoritma. Ne morete predvideti rezultata.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Zadnji rok za prijavo na razpis Fast Track to Innovation pred evalvacijo programa

Evropska unija si je za cilj zadala revitalizacijo gospodarstva, kar med drugim pomeni, da prek svojih vzvodov spodbuja čim hitrejšo pretvorbo novega znanja, tehnologij ter inovacij v tržno zanimive proizvode, procese in storitve ter njihov vstop na trg. Zadnji rok za prijavo pred zaključkom pilotnega obdobja je 25. oktober 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razočarani nad pogoji razpisa za nepovratna sredstva?

Večina slovenskih razpisov za podjetja v finančni perspektivi 2014 – 2020 bo namenjena doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije. Jo sploh poznamo?