deloitte_new_logo
Deloitte d.o.o in
Deloitte revizija d.o.o.

Dunajska 165
1000 Ljubljana

Tel: (01) 307 28 00
Fax: (01) 307 29 00

E: rsusnik@deloittece.com

Družba Deloitte Slovenija, ki jo sestavljata družbi Deloitte revizija d.o.o. in Deloitte svetovanje d.o.o., opravlja storitve revizije, davčnega in pravnega svetovanja, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj za javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih panog. Z več kot 100 domačimi in tujimi strokovnjaki, ki so zavezani k zagotavljanju odličnosti storitev, sodi med vodilne družbe za strokovne storitve na slovenskem trgu.

Deloitte Slovenija je del globalne Deloittove mreže, ki povezuje pisarne v več kot 150 državah sveta: vse ponujajo prvovrstne zmogljivosti ter izjemno kakovostne storitve ter strankam omogočajo vpogled v kompleksne izzive, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Pod okriljem Deloitta na globalni ravni deluje približno 200.000 strokovnjakov z najrazličnejših področij svetovanja in revizije.

www.deloitte.si

Poslovna cona A34,
4208 Šenčur pri Kranju

Tel: 0590 327 40

E: office@frodx.com

V FrodXu smo strokovnjaki za preobrazbo marketinga. Naše poslanstvo je pomagati B2B in B2C ponudnikom prilagajati njihove trženjske prijeme spremenjenim nakupnim navadam kupcev (Google ZMOT), hkrati pa posodobiti njihov pristop k razvoju novih izdelkov s prijemi sodobnega produktnega marketinga.

Prizadevamo si opolnomočiti obstoječe tržnike naših partnerjev za uspešno delovanje v digitalnem svetu ter ustvariti sodelovanje med marketingom in prodajo skladno s principi Revenue Performance Managementa. Med svojimi partnerji širimo prepričanje, da je sleherna marketinška aktivnost merljiva in jo je možno povezati s posamezno nakupno odločitvijo ter je zato podvržena stalni optimizaciji.

Naša orodja so marketinški informacijski sistemi, najpogosteje vpeti skozi inbound marketing prijeme. Uspešnost našega dela naši partnerji merijo s številom pridobljenih leadov in s spremljanjem stroškov pridobitve novih kupcev (Customer Acquisition Cost). Z nami postaja marketing vse manj umetnost in vse bolj merljiv in nadzorovan proces!

FrodX ni marketinška agencija – smo ponudnik poslovnih rešitev in strateški svetovalec poslovodstvu srednjih in velikih podjetij.

www.frodx.com

Gorenjska banka d.d, Kranj
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

Tel: 04 20 84 101

E: gorenjska-banka@gbkr.si

Gorenjska banka je trdna, zanesljiva, prilagodljiva in praktična banka.
Zaposleni vso svojo ustvarjalno energijo namenjamo komitentom in njihovim potrebam. Zato znamo in zmoremo prepoznati tisto, kar je za konkretne ljudi zares pomembno.
Ne maramo besedičenja, praznih obljub, gradov v oblakih in zunanjega blišča – osredotočamo se na praktične rešitve, ki komitentom v resnici nekaj pomenijo.

Pri Gorenjski banki lahko računate na:

  • učinkovit in kakovosten klasični bančni servis;
  • hitro odzivnost in odločanje;
  • konstantno podporo usposobljenih bančnih uslužbencev;
  • inovativno kombiniranje sicer standardnih bančnih produktov na način, da ti ustrezajo vašim konkretnim potrebam;
  • dostop do ugodnih virov financiranja;
  • posredovanje/svetovanje pri zavarovanju izvoznih poslov in zavarovanju terjatev pri SID-banki;
  • pomoč pri iskanju razpoložljivi zavarovanj.

www.gbkr.si
Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o.

Kersnikova ulica 12
1000 Ljubljana

Tel: (01) 25 11 147

E: pisarna@odvetnik.zibret.si


IHR, poslovne storitve s.p.

Pot na Polane 24
1351 Brezovica

E: info@flow-svetovanje.com

Teja Breznik Alfirev, ki deluje znotraj IHR, poslovne storitve s.p. je svetovalka za transformacijo organizacij in ICF certificiran coach. Samostojno deluje od leta 2014, pred tem je večinoma delovala kot del najvišjega managementa v vlogi HR direktorice ter je prejemnica nacionalnih nagrad za najboljše HR projekte ter naziva HR direktor leta 2012.

Njena vizija je dvigniti stopnjo zavzetosti zaposlenih v organizacijah preko celovite transformacije poslovanja in predvsem kulturnih značilnosti organizacij.

Organizacijam pomaga pri procesih postavitve ali revizije poslanstva in vizije, pri postavljanju poslovne strategije, pri diagnostiki in upravljanju kulture, postavljanju kadrovskih procesov upravljanja delovne uspešnosti in učinkovitosti in vodenja talentov, treningih in predavanjih na temo razvoja organizacije in zaposlenih ter kot coach za vodstveni kader ter za time.

Na projekte vključuje tako domače kot tuje svetovalce in trenerje, s katerimi si deli ključne vrednote kot so pragmatičnost, odprta in iskrena komunikacija, predanost pozitivnim spremembam ter delovanje za skupno dobro.

http://www.flow-svetovanje.com/

accbox_logo

Pronet, Kranj, d.o.o.Ljubljanska cesta 24b
4000 Kranj

Tel: (04) 2800 800E: info@accbox.net
in info@pronet-kr.si

PRONET Kranj so ekipa računalniških strokovnjakov, ki sveže ideje spreminja v učinkovite računalniške rešitve za podporo poslovanju podjetja. ACCOUNTINGBOX ™, Poslovna inteligencaUpravljanje odnosov s strankami (CRM)Upravljanje človeških virov (HRM)Trgovina in storitveRačunovodstvo in finance, Plače in drugi prejemki, predstavljajo samo nekaj produktov iz njihove ponudbe.

www.pronet-kr.si

www.accbox.net

TIKO PRO d.o.o.

Beloruska 7
2000 Maribor

Tel: (05) 901 26 69

E: info@tiko-pro.si

TIKO PRO d.o.o. je uveljavljeno, uspešno svetovalno podjetje, ki pomaga različnim podjetjem in organizacijam pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev iz EU skladov. Projektom svojih strank se pridružuje že ob njihovem snovanju in skupaj z njimi začrta zanesljivo pot do želenega cilja. Priporočajo in svetujejo pri projektih, ki bodo z veliko verjetnostjo prinesli želeni uspeh. Prav kakovostno svetovanje je eden izmed razlogov, da njihovim storitvam zaupajo številna zveneča imena slovenskega gospodarstva.

www.tiko-pro.si

Odvetniška pisarna Tadej Vodičar, d.o.o.Miklošičeva cesta 16,
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 438 40 40
Faks:  +386 5 914 37 87
E: info@tadejvodicar.si

V Odvetniški pisarni Tadej Vodičar opravljamo storitve pravnega svetovanja in zastopanja ter sodnega tolmačenja in upravljanja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Vsi trije sklopi delovanja pisarne zagotavljajo vrhunske pravne storitve za izzive sodobnega časa.

Ustanovitelj in vodja pisarne Tadej Vodičar z dolgoletnimi izkušnjami v lokalnem in mednarodnem okolju stremi k najvišjim pravnim standardom in visoki profesionalnosti pri uveljavljanju in varovanju pravic in pravnih koristi strank.

Odvetniška pisarna Tadej Vodičar se predano zavzema za dolgoročne odnose s strankami na temeljih kakovostnega reševanja pravnih zadev, zaupanja, spoštovanja in osebnega pristopa.

www.tadejvodicar.si