Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sredstva za velike začetne investicije na problemskih območjih

Do 1 milijona € nepovratnih sredstev za velike investicije v Mariboru z okolico, Pokolpju, Hrastniku, Radečah in Trbovljah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 – to pomeni, da bodo denar za investicije lahko črpala podjetja iz Maribora in njegove okolice (mestna občina Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi), Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) in Hrastnika, Radeč ter Trbovelj.

Spodbujanje zmogljivosti podjetij in ustvarjanje novih zaposlitev

Če imate torej namen vzpostaviti novo poslovno enoto, širiti zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzificirati proizvodnjo ali bistveno spremeniti celoten proizvodni proces, potem si je omenjeni razpis vredno ogledati.

Ministrstvo želi z objavljenim razpisom namreč spodbuditi začetne investicije, ki bodo posledično ustvarile nova delovna mesta oz. ohranile obstoječa. Denar bodo tako lahko črpala podjetja vseh velikosti z obljubo, da bodo po zaključku investicije ohranila delovna mesta še najmanj tri oz. pet let.

Višina nepovratnih sredstev

Sredstva, ki jih lahko počrpate, dosegajo namreč višino 1 milijon evrov oz. odstotek upravičenih stroškov. Mikro in mala podjetja si lahko obetate 45 % sofinanciranja, srednje velika podjetja do 35 % sofinanciranja in velika podjetja do 25 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

Denar za nakup objektov, strojev, opreme in znanja

In kateri so upravičeni stroški? To so stroki nakupa objektov, novih strojev in opreme ter stroški pridobivanja patentov, licenc, blagovnih znamk in tehničnega znanja.

Časa za odločitev o prijavi ni ravno veliko, saj je rok za oddajo vlog 16. 6. 2017 – ob pripravi projekta pa je treba razmišljati tudi o tem, da je potrebno investicijo, ki jo boste prijavili, zaključiti in ob tem realizirati vse obljubljene zaposlitve do 31. 12. 2017.