Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

SME-instrument – instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

V okviru programa Obzorje 2020 so razpisana sredstva, ki so namenjena podpori inovativnih projektov z velikim tržnim potencialom. Razpis je namenjen izključno MSP-jem (malim in srednje velikim podjetjem) iz držav EU oziroma pridruženih držav programa Obzorje 2020, ki se lahko prijavijo samostojno ali v konzorciju. Rešitev, ki bo glavni rezultat projekta, mora biti ob prijavi razvita vsaj do faze TRL6 (Demonstracija tehnologije v relevantnem okolju).

»SME-instrument« (Small and Medium-sized Enterprises) je razpisan v dveh različnih fazah, pri čemer se posamezno podjetje lahko prijavi le na 1 razpis naenkrat.

 • Predmet razpisa faze je priprava študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vsebuje poslovni načrt. Za izvedbo projekta lahko prijavitelj/konzorcij prejme 50.000 EUR, trajanje pa je omejeno na 6 mesecev.
 • V fazi je treba pri prijavi predložiti inovativen projekt, ki je podprt s poslovnim načrtom. Upravičene aktivnosti so izdelava prototipov, testiranje, demonstracije, razvoj pilotnih linij, tržna validacija rešitve in ostale aktivnosti, ki pripeljejo inovacijo do tržne zrelosti. Za izvedbo projekta, ki traja med enim in dvema letoma, je predvideno sofinanciranje v višini od 500.000 EUR do 2,5 milijona EUR. Stopnja sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov. Rezultat projekta je nov produkt, storitev ali proces, primeren za vstop na trg, in podrobna strategija komercializacije.

Možna je neposredna prijava na 2. fazo, saj sodelovanje v 1. fazi ni pogoj za sodelovanje.

Kdo ima največ možnosti za uspeh na razpisu?

Prioritetna področja razpisa v letih 2016 in 2017 so:

 • Spodbujanje prebojnih inovacij (IKT)
 • Pospeševanje razvoja na področju nanotehnologij naprednih materialov, naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij
 • Podpora MSP-jem s področja biotehnologije, ki zapirajo vrzel med laboratorijem in trgom
 • Vključevanje MSP-jev v raziskave in razvoj vesolja
 • Podpora inovativnim MSP-jem s področja biotehnologije
 • Pospeševanje IKT-rešitev za zdravje, dobro počutje in prijetno staranje
 • Spodbujanje inovacijskega potenciala MSP-jev za trajnostno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, agroživilstvo ter bio proizvode
 • Podpora MSP-jem pri razvoju uvajanja in replikacij trga za inovativne rešitve za oceane
 • Inovacijski potencial MSP-jev na področju energetske učinkovitosti ter nizke ogljičnosti
 • Inovacije na področju transporta ter pametna mestna mobilnost
 • Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin
 • Novi poslovni modeli za vključujočo in inovativno družbo
 • Spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov s področja varnosti

Ne zamudite rokov za prijavo

Zabeležite si roke, ki so v letih 2016 in 2017 razpisani za oddajo prijav:

Faza 1Faza 2
7. september 2016
9. november 2016
15. februar 2017
3. maj 2017
6. september 2017
8. november 2017
13. oktober 2016
18. januar 2017
6. april 2017
1. junij 2017
18. oktober 2017

O avtorju