Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razočarani nad pogoji razpisa za nepovratna sredstva?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letošnjem letu že objavilo prvi val objav razpisov za nepovratna sredstva, ki so namenjena podjetjem. Večina podjetij je bila nad pogoji razpisov vidno razočarana. A če pogledamo širšo sliko ostalih dokumentov, ki so podlaga za razpise, vidimo, da so pogoji izpeljani iz tega.

Ko se prijavljate na razpise (nacionalne ali mednarodne), je treba vedno poznati cilje razpisnika. Kaj si razpisnik želi doseči, kakšni so njegovi cilji? Večina slovenskih razpisov, namenjenih podjetjem, bo v finančni perspektivi 2014–2020 namenjena doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije (SPS). O tej strategiji se je v preteklih mesecih slišalo veliko. Pa jo sploh poznamo?

Za uspeh na razpisu bo treba poznati SPS

Poslanstvo SPS-a je, da slovenska podjetja na prednostnih nišnih področjih preidejo od sledilcev v soustvarjalce globalnih trendov. Ko prijavljate raziskovalno-razvojni projekt na razpis v Sloveniji, od vas pričakujejo, da bodo tehnološki dosežki vašega projekta predstavljali pomembne preskoke in popolnoma nove rešitve. Vaša inovacija naj temelji na najnovejših raziskovalnih rezultatih in tehnoloških dosežkih. Ni več dovolj, da ste najboljši v Sloveniji, prek razpisov želi naša država spodbuditi inovativna podjetja, da v določenih segmentih postanejo vodilna v EU ali širše.

Ključna cilja SPS sta dvig dodane vrednosti na zaposlenega ter povečanje deleža visokotehnoloških rešitev v izvozu. Kot že prej omenjeno, je pomembno, da s svojim ciljem dosežete cilje razpisnika. Končni produkt prijavljenega projekta mora na srednji rok pomagati podjetju k dvigu trenutne dodane vrednosti na zaposlenega ter mora biti zanimiv za tuje trge.

Na kaj je treba paziti pri prijavi?

Glede na pridobljene izkušnje od začetka letošnjega leta smo pri podjetjih opazili, da imajo največje težave pri pripravi vsebin za:

 • analizo ciljnih trgov – podjetja morajo poznati ciljne trge izven Slovenije, kakšna je tam konkurenca, poznati stanje trga, ali gre za rastoči ali padajoči svetovni trg, kako bo podjetje vstopilo na te trge …,
 • stanje tehnologije po svetu – glede na prijavljen projekt na razpis je potrebno poznavanje trenutnega stanja razvoja tehnologije po svetu na področju, v katerega sodi projekt.

Poleg zgoraj opisanih usmeritev so pomembna tudi prednostna področja SPS. Če je v razpisu zapisan cilj, da bodo podprli projekte iz prednostnih področij, mora vaš projekt pokrivati eno izmed naslednjih področij:

 1. Zdravo bivalno in delovno okolje
  • Pametna mesta in skupnosti
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 2. Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • Trajnostna pridelava hrane
  • Trajnostni turizem
 3. (S)Industrija 4.0
  • Tovarne prihodnosti
  • Zdravje – medicina
  • Mobilnost
  • Razvoj materialov kot končnih produktov

V prihajajočem triletnem obdobju (2016–2018) bo na tej osnovi izvedenih več kot 750 milijonov evrov razvojnih naložb letno. Naj bodo tudi vaši projekti del uresničevanja dolgoročne strategije razvoja Slovenije.