Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpis: Kompetenčni centri za razvoj kadrov

V oktobru bo Sklad kadrov objavil razpis Kompetenčni centri, čigar namen bo povezovanje podjetij ter izboljšanje usposobljenosti zaposlenih.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

SME-instrument – instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

V okviru programa Obzorje 2020 so razpisana sredstva, ki so namenjena podpori inovativnih projektov z velikim tržnim potencialom. Razpis je namenjen izključno MSP-jem iz držav EU oziroma pridruženih držav programa Obzorje 2020, ki se lahko prijavijo samostojno ali v konzorciju.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Zadnji rok za prijavo na razpis Fast Track to Innovation pred evalvacijo programa

Evropska unija si je za cilj zadala revitalizacijo gospodarstva, kar med drugim pomeni, da prek svojih vzvodov spodbuja čim hitrejšo pretvorbo novega znanja, tehnologij ter inovacij v tržno zanimive proizvode, procese in storitve ter njihov vstop na trg. Zadnji rok za prijavo pred zaključkom pilotnega obdobja je 25. oktober 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Pridobite do 4.500 eur za izvedbo raziskave trga

Javna agencija SPIRIT tudi letos razpisuje sofinanciranje tržnih raziskav, ki lahko izvoznim podjetjem, ki vstopate na nov tuji trg ali svojo prisotnost širite na že obstoječem, olajšajo odločitve o načinu postopanja in s tem zmanjšajo vsa morebitna tveganja. Do sredine avgusta imate čas za oddajo vloge.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sofinanciranje stroškov zunanjih izvajalcev

Septembra bodo ponovno odprti razpisi za sofinanciranje zunanjih izvajalcev, kjer bo podjetje lahko prejelo do 15.000 EUR za posamezne storitve, ki bodo ustrezale kriterijem za upravičene stroške v okviru vavčerskih razpisov.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razočarani nad pogoji razpisa za nepovratna sredstva?

Večina slovenskih razpisov za podjetja v finančni perspektivi 2014 – 2020 bo namenjena doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije. Jo sploh poznamo?

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nepovratna sredstva za podjetja v lesni industriji

Za podjetja v lesno-predelovalni industriji bo v maju na voljo več kot 500.000 € nepovratnih sredstev. Vsa ne bodo upravičena do sredstev, tista, ki bodo ustrezala pogojem, pa bodo upravičena do določenih stroškov.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Podpore za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

V letu 2013 je bilo v 28 članicah EU pridelanih 306 milijonov ton žita, 109,1 milijona ton sladkorne pese in 53,9 milijona ton krompirja. Kmetijski pridelki so namenjeni za predelavo in slovenska podjetja lahko za naložbe na tem področju pridobite nepovratna sredstva.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Delovni preizkus 2016 – priložnost za delodajalce in nov kader

Trenutno je v okviru Zavoda RS za zaposlovanje na voljo kar nekaj spodbud, ki motivirajo delodajalce, da se lažje odločijo za zaposlovanje novega kadra. Najbolj aktualen in za delodajalce zanimiv je Delovni preizkus 2016.