Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sofinanciranje mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ponovno objavilo razpis za sofinanciranje mehanizacije in opreme v namen sečnje in spravila lesa. Skupno je na razpisu na voljo 5 milijonov sredstev, in sicer 2,5 milijona za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in agrarne skupnosti, preostali delež pa je namenjen fizičnim osebam

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Povečajte vaše možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev

“Vedeti morate, kakšne so vaše prednosti, torej kaj že obstaja na trgu in v čem ste boljši. To je treba jasno zapisati v razpisno dokumentacijo.” “Paziti je potrebno tudi, kaj ima podjetje izbrano kot glavno dejavnost. Naj bo tista, za katero se potegujete na razpisu.”

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Krediti po ugodni obrestni meri letos ponovno tudi za trgovine

Iz leta v leto se vedno več podjetij in podjetnikov odloča za kredit po ugodni obrestni meri, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Kakor preteklo leto so tudi letos razpisane 3 linije z različno obrestno mero, namenjene za novonastala podjetja kot tudi za podjetja, ki imajo že utečeno poslovanje.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Inovacije so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih

Vsaka organizacija občuti posledice globalizacije, migracij, tehnološke in znanstvene revolucije, podnebne spremembe. Inovacije nam prinesejo dodano vrednost in razširijo bazo zaposlovanja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kakšne priložnosti financiranja projektov imajo podjetja na Hrvaškem?

Trenutno so na Hrvaškem najbolj zanimivi in privlačni razpisi oziroma programi, ki podpirajo raziskovalno-razvojne projekte. Podjetja lahko za svoje inovativne proizvode ali storitve, ki jih sama razvijajo oziroma jih bodo razvila v prihodnje, dobijo tudi do 100% sofinanciranje.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpis za pridobitev sredstev na področju prve predelave lesa

Zadnji petek v oktobru je bil v Uradnem listu naposled objavljen razpis za investicije v prvo predelavo lesa oziroma Podukrep 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa in Program Razvoja Podeželja 2014-2020 za leto 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v gozdarstvu in prvi obdelavi lesa

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naposled začelo z izvajanjem ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. V omenjenem programskem obdobju se bo tako izvajalo trinajst ukrepov, ki se v večini delijo še na podukrepe.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj smo se naučili iz uspešnih prijav na Horizon 2020?

Razvoj projektnega predloga zahteva svoj čas ter navdih. Začetek takšnih projektov je šele leto in pol po začetku prvih aktivnosti. Tu ni nobenih bližnjic. Ne morete napisati algoritma. Ne morete predvideti rezultata.