Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nepovratna sredstva za podjetja v lesni industriji

V Sloveniji je v dejavnosti C16 – Obdelava in predelava lesa ter v dejavnosti C31 – Proizvodnja pohištva registriranih 4.707 podjetij. To ne pomeni, da bodo vsa podjetja v tej dejavnosti upravičena do prijave, saj le-ta morajo zadostiti osnovnim pogojem, predstavlja pa velik potencial, da podjetja s sofinanciranimi projekti dosežejo rast na področju rabe lesa ter pridobijo konkurenčno prednost v mednarodnem okolju.

Vsi razpisi bodo tesno povezani z razvojem novih produktov, prodorom na nove trge ter z zaposlovanjem. Glavni cilj bo povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, doseči povečanje prodaje ter optimizirati poslovanje.

V maju 2016 bosta za podjetja na področju rabe lesa odprta dva razpisa, in sicer za:

  • male projekte, za start up podjetja, kjer bo do 40.000 EUR subvencije, minimalno 7.000 EUR in
  • velike projekte, za vsaj 2 leti delujoča podjetja, kjer bo do 500.000 EUR subvencije, minimalno 50.000 EUR.

Skupno bo za leti 2016 in 2017 na voljo 6.380.000 EUR nepovratnih sredstev, z možnostjo 75-odstotnega sofinanciranja za podjetja v vzhodni regiji in 70-odstotnega sofinanciranja za podjetja v zahodni regiji.

Kateri bodo upravičeni stroški?
  • stroški za tehnološko opremo,
  • investicije v neopredmetena sredstva,
  • storitve zunanjih izvajalcev ter
  • posredni stroški in stroški dela.
Kako se pripraviti?
  • Poskrbite za boljšo bonitetno oceno,
  • Začnite z zbiranjem ponudb za nakup tehnološke opreme,
  • Pripravite strukturo razvojnega projekta,
  • Začnite iskati potencialno nove zaposlene.

Hkrati bo poleg sredstev za investicije tudi poseben razpis namenjen za »sofinanciranje individualnih sejmov v lesno predelovalni industriji«. V dveh letih bo na voljo 300.000 EUR, z možnostjo sofinanciranja do 6.000 EUR na podjetje, do 100-odstotno sofinanciranje. Upravičeni bodo stroški razstavnega prostora, tehničnih priključkov, stroški izdelave in postavitve stojnic.