Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Krediti po ugodni obrestni meri letos ponovno tudi za trgovine

Iz leta v leto se vedno več podjetij in podjetnikov odloča za kredit po ugodni obrestni meri, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, v nadaljevanju SPS. Kakor preteklo leto so tudi letos razpisane 3 linije z različno obrestno mero, namenjene različnim tipom podjetij. Razpis je primeren tako za novonastala podjetja (mladi MSP) kot tudi za podjetja, ki imajo že utečeno poslovanje. Čeprav je obrestna mera letos višja, kot je bila lani, je za podjetja še vedno ugodna.

Tudi banke spodbujajo kreditiranje

Če je v preteklosti veljalo, da so banke stežka odobrile kredite in da so jih lahko prejela le najuspešnejša podjetja, je danes slika drugačna. Ne le, da banke dandanes omogočajo in ponujajo široko paleto ugodnih posojil za podjetja, temveč svojim komitentom tudi aktivno svetujejo, da se prijavijo na razpis P1 Plus 2017, s pomočjo katerega je možno pridobiti delno sofinancirano obrestno mero. SPS, ki je razpisnik P1 Plus razpisa, torej posojilojemalcu krije razliko med dejansko obrestno mero in obrestno mero, ki jo plača podjetje, banki pa ob tem zagotavlja še garancijo za kredit.

Različne linije kreditov
  • Kreditna linija za klasična podjetja – obrestna mera je 0,9 % + 6-mesečni Euribor, SPS pa nudi 60-% garancijo. Linija je še ugodnejša za mlada podjetja (do 5 let), saj je obrestna mera za njih 0,65 % + 6-mesečni Euribor, SPS pa omogoča 80-% garancijo.
  • Kreditna linija za tehnološka podjetja, ki imajo v podjetju razvoj ali kupujejo stroje oziroma tehnološko opremo – obrestna mera je 0,65 % + 6-mesečni Euribor, sklad pa vam v tem primeru nudi 80-% garancijo.
  • Tretja linija je namenjena trgovinam, ki so velikokrat spregledane pri razpisih. Sicer ima tretja linija najvišjo obrestno mero, in sicer 1,15 % + 6-mesečni Euribor, vendar je še vedno nižja kot pri klasičnem bančnem kreditiranju za trgovce.
Spodbuda za mlade MSP-je

Kot je razvidno iz omenjenih kreditnih linij, je SPS zelo naklonjen mladim malim in srednje velikim podjetjem ter jih aktivno spodbuja. V kolikor se na razpis P1 PLUS 2017 prijavi mlado podjetje, lahko dodatno prejme do 15 točk, s čimer ima znatno prednost pred ostalimi podjetji.

Brez bančnega sklepa ne odobrijo kredita

Dejstvo je, da mora podjetje izpolnjevati vstopne pogoje, da se lahko prijavi na razpis, ključen dokument za SPS pa je pozitiven bančni sklep, ki ga je treba priložiti ob oddaji vloge na razpis. Sklep namreč ni predmet dopolnitve in v kolikor ga ne priložite k vlogi, je vloga takoj zavrnjena. Preden se lotite priprave dokumentacije za prijavo na razpis, je izrednega pomena vaša komunikacija z banko. Predhodno banko obvestite o vaših namerah glede prijave na razpis, saj mora banka razpolagati z vsemi potrebnimi informacijami, da vam pripravijo najboljše pogoje za vaš kredit. Treba se je tudi zavedati, da pridobitev pozitivnega sklepa s strani banke lahko traja 2 do 3 tedne, zato morate ustrezno prilagoditi pripravo ostale dokumentacije in prijavo na razpis.

Je lahko kredit preveč zavarovan?

SPS s krediti želijo pomagati tistim podjetjem, ki si brez njihove garancije posojila pri banki ne bi mogli zagotoviti – zato se je že zgodilo, da je bila vloga zavrnjena, saj je bil kredit že v osnovi preveč zavarovan. Posebno pozornost je torej treba nameniti pogovorom z banko, da slednja ne zahteva prevelike garancije za zavarovanje kredita – garancija torej ne sme presegati višine kredita. Kljub temu da banke velikokrat za jamstvo zahtevajo nepremičnino, je s stališča SPS veliko bolje zastaviti stroje, ponuditi menice ali osebno poroštvo.

S prijavo je treba pohiteti

Glede na to, da je na voljo 84.500.000 EUR za garancije in 7.500.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere, trend porabljanja sredstev iz lanskega leta kaže, da bodo sredstva pošla že junija oziroma julija. V 2016 je bilo namreč na voljo 90.000.000 EUR za garancije in 19.500.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere – omenjeni razpis, katerega sredstva bi se naj črpala do oktobra, so zaradi porabe sredstev namreč zaprli že avgusta.


O avtorju

Martina Anderlič

Vodja financ in kadrov, Tiko Pro