Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kako ugotovimo, ali je naš raziskovalno-razvojni projekt primeren za razpise in davčne olajšave?

Zadnje čase veliko beremo o preverjanju raziskovalno-razvojnih projektov pri podjetjih, ki so stroške uveljavljali za olajšavo davka na dobiček. Ministrstvo za finance je objavilo tudi mnenja Ministrstva za gospodarski razvoj, kjer navajajo potrebo po večji učinkovitosti olajšav.  V lanskem letu je tako OECD[1] izdala novo izdajo svetovne reference za raziskovalno-razvojno dejavnost Frascati. S tem priročnikom lahko enostavneje ugotovimo, katere aktivnosti v podjetju so smatrane kot raziskave in razvoj ter katere dejavnosti so rutinske.

Merila ocenjevanja

Obstaja pet meril za ugotavljanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti (v nadaljevanju RR-aktivnosti):

  1. Novost (nova odkritja) dokažemo s primerjavo obstoječega stanja na trgu in s tem ugotovitev, da je naša rešitev nova na trgu oziroma bistveno izboljšuje obstoječe znanje.
  2. Ustvarjalnost (kreativnost). Rutinske spremembe in postopki niso povezani z ustvarjalnostjo. Obdelava podatkov ni RR-aktivnost, medtem ko je razvoj novih med obdelavo obstoječih podatkov lahko RR-aktivnost. Projekti morajo biti izvirni.
  3. To pomeni, da na začetku ni mogoče natančno določiti rezultata in stroškov. Prisotna je negotovost glede stroškov in časa, kot tudi glede doseženih ciljev. Tovrstne RR-aktivnosti so povezane s tveganjem neuspeha.
  4. Sistematičnost. RR-aktivnosti se izvajajo načrtovano, zato je treba opredeliti namen raziskovalno-razvojnega projekta in njegovo financiranje. Cilj je obravnavanje posebnih potreb za izvedbo projekta s svojimi lastnimi človeškimi in finančnimi viri ter odpravljanje pomanjkanja znanja z zunanjimi izvajalci.
  5. Prenosljivost in/ali ponovljivost. Raziskovalno-razvojni projekt mora voditi do rezulatov in omogočati tudi drugim raziskovalcem, da uporabijo znanje in ponovijo rezultat kot del svojih RR-aktivnosti. Vključuje tudi negativne rezultate, s katerimi se lahko raziskovalci seznanijo, da jih ne ponovijo. V poslovnem okolju so lahko znanja zaščitena z različnimi načini zaščite intelektualne lastnine, vendar se pričakuje, da bodo postopki in znanja zapisani za uporabo ostalih raziskovalcev.
Dejavnosti

Izraz »RR-aktivnosti« pokriva tri vrste dejavnosti: temeljne raziskave, uporabne raziskave ter eksperimentalni razvoj.

  • Temeljne raziskave so eksperimentalno ali teoretično delo, izvedeno predvsem za pridobitev novega znanja o podpornih temeljih pojavov in opazljivih dejstvih ter brez namena kakršne koli posebne uporabe.
  • Uporabne raziskave so izvirne raziskave, izvedene z namenom pridobitve novega znanja. Usmerjene so predvsem k posebnemu, praktičnemu namenu ali cilju.
  • Eksperimentalni razvoj je sistematično delo, temelječe na znanju, pridobljenem med raziskavami, in praktičnem znanju. Daje dodatno znanje, ki je usmerjeno v proizvodnjo novih izdelkov ali postopkov oziroma v izboljšavo obstoječih izdelkov in postopkov.

V praksi se podjetja tudi v primeru, ko imajo razvit prototip, vračajo na temeljne raziskave. Te tako ne potekajo vedno v istem zaporedju in se zaključijo s pripravo produkta za na trg. Vedno znova lahko bistveno izboljšamo že obstoječe izdelke na trgu, kar pomeni, da bomo z aktivnostmi sprememb lahko ponovno vzpostavili RR-projekt, če upoštevamo 5 meril, ki smo jih omenili.

Primeri raziskovanja in razvoja:

  • Rutinski testi za medicinske raziskave na primer niso RR-aktivnosti, medtem ko so posebni programi krvnih testov za novo zdravilo smatrani kot RR-aktivnost.
  • V proizvodnji izdelava izračunov, oblikovanje, delovni načrti, navodila za uporabo, vzdrževanje ali standardizacijo niso RR-aktivnosti. Ko gre za čisto nov pilotni obrat ali prototip, vsej prej omenjene aktivnosti veljajo za RR-aktivnosti.

Več lahko izveste na delavnici »Kako ugotoviti, ali je vaš projekt razvojno-raziskovalen in primeren za davčne olajšave in razpise«, ki jo podjetje Tiko pro, d. o. o., organizira skupaj s partnerjem. Na njej bodo predstavili, kako ugotoviti, ali je vaš projekt primeren za razvojne razpise in olajšave na dobiček za razvoj. Bralcem Banke Za Podjetnike priznajo 15% popust na kotizacijo.

1 Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj