Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Direktor, dajem odpoved

Vsak računovodja lahko uspešno deluje v še tako težkih okoliščinah, če ima podporo in zaupanje direktorja. Samo v takem okolju je lahko vodja računovodstva desna roka direktorja in uspešen nosilec oblikovanja informacij kot podlage za poslovno odločanje.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Vodja trženja, potrebne so spremembe

Začenjamo niz objav zgodb iz knjige »Direktor, razrešen si« dr. Živka Berganta z Visoke šole za računovodstvo, ki pozna srž podjetništva in podjetniškega razmišljanja. Njegovo poslanstvo je podjetju pomagati, očistiti, kar je trhlega in neuporabnega, da se ustvari prostor za novo.

Računovodstvo in Finance

Drobni inventar

Računovodstvo in Finance

Kako pravilno davčno obravnavati drobni inventar?

Slovenski računovodski standardi omenjajo drobni inventar v dveh poglavjih oziroma standardih, in sicer kot opredmetena osnovna sredstva in kot zaloge. Kaj dejansko pomenijo te definicije?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako obravnavati terjatve?

Terjatev zelo poenostavljeno pomeni, da od dolžnika nekaj terjamo oziroma zahtevamo. Običajno se v podjetju pojavljajo terjatve do kupcev, terjatve do družbenikov in zaposlenih ter terjatve do države. Kako pa jih obravnavamo?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Zagotovite si popoln nadzor nad poslovanjem svojega podjetja

Ali v vsakem trenutku natančno veste, kakšno je stanje v vaši bilanci? Kateri produkt/storitev ima največjo dodano vrednost? Kdo od vaših zaposlenih je najbolj učinkovit? Ali ste eden tistih, ki ob koncu leta nesrečno zre v bilanco in se jezi na računovodstvo, ker mu ni stanja razkrilo že prej?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Osnovno sredstvo – nepogrešljiva dobrina za ustvarjanje prihodkov

Osnovna sredstva delimo na dva večja sklopa – na opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. Kaj so in katera lahko uporabljamo kot olajšavo za investiranje, ki omogoča znižanje davčne stopnje?

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako pa vi obračunavate amortizacijo?

Osnovna sredstva z uporabo trošimo, zato pri tem govorimo o nastajanju stroška, ki ga imenujemo amortizacija. Ta strošek odraža obrabo oziroma potrošnjo osnovnega sredstva in zmanjšuje njegovo nabavno vrednost. Pri tem najdemo nekaj izjem.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako izbrati kakovostnega izvajalca računovodskih storitev

Podjetnik se za izvajanje računovodstva odloči za najpogostejšo rešitev – izbere računovodski servis. In vendar se dogaja, da tako pomembno dejavnost znotraj podjetja zaupamo nepreverjenim osebam ali premalo usposobljenemu servisu. Toda kako izbrati pravega?