Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kako se pripraviti, da ne bo zapletov pri ustanavljanju d.o.o.

Do podjetja v 48 urah. Ne potrebujete 7.500 evrov ustanovitvenega kapitala. Izognite se neskončnim obiskom pri notarju. Vso dokumentacijo pripravimo mi.

Takšni in podobni oglasi na spletu prepričujejo nadobudne podjetnike, naj pri odpiranju podjetja raje poiščejo pomoč ter se izognejo zapletom in nepotrebni birokraciji. Za to bodo seveda morali plačati tudi več kot 700 evrov.

Kljub vsemu je ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) relativno enostavna in jo lahko izpelje vsakdo. Vse je možno opraviti na enem mestu, z dobro mero skrbnosti pa se lahko nanjo vnaprej pripravimo, tako da nam ne vzame veliko časa.

V nadaljevanju bomo predstavili, kako v praksi poteka odprtje d.o.o. in na kaj je potrebno paziti.

AJPES ali notar?

Ključna je točka VEM, kjer je možno brezplačno registrirati podjetje. Nahajajo se na izpostavah AJPES, Obrtno-podjetniških zbornic Slovenije (OZS), upravnih enot,…

Enostavno družbo z omejeno odgovornostjo je mogoče brezplačno ustanoviti tudi preko spletnega portala e-VEM, vendar to zahteva določeno spretnost. Večina ima tudi rajši, da jih skozi postopke vodi oseba, kot pa da se prebijajo skozi spletne priročnike.

Če je družbenikov več, je potrebno skleniti družbeno pogodbo v notarski obliki, za kar je potreben obisk notarja. To zahteva dodatnih sto evrov ali več enkratnih stroškov.

V manj kot uri do akta o registraciji

Toda še pred osebnim obiskom točke VEM se je potrebno pripraviti. Potrebujete:

  • Firmo ali ime podjetja. Po zakonu se mora dovolj jasno razlikovati od firme podjetij, ki že delujejo na trgu. To je možno preveriti v spletni bazi AJPES, in sicer z aplikacijo Kontrola fantazijskega imena. Sodišča so izjemno stroga in lahko zavrnejo registracijo podjetja ter od lastnikov zahtevajo predložitev novega imena.
  • Osebne podatke družbenika in zakonitega zastopnika (ime in priimek, stalni naslov, EMŠO, davčna številka).
  • Sedež podjetja. Tudi če gre za domačo hišo ali stanovanje, potrebuje overjeno izjavo lastnika objekta, kjer bo sedež podjetja, če podjetnik sam ni vsaj 25% solastnik nepremičnine. Običajno podjetnik najame poslovne prostore in podjetje registrira na tej lokaciji. V tem primeru ni težava pridobiti soglasja za prijavo sedeža. Strošek overitve se giblje med 3 evri (točka VEM) in 17 evri (notar).
  • Seznam glavne in drugih dejavnosti. Iz standardne klasifikacije dejavnosti izbere in navede vse dejavnosti, s katerimi se bo podjetje predvidoma ukvarjalo. Pomaga si tudi tako, da preveri konkurente in si “izposodi” njihove dejavnosti.
  • Prihodki in odhodki. Ob registraciji je potrebno navesti tudi oceno predvidenih prihodkov in odhodkov podjetja v 12 mesecih. To je pomembna informacija za FURS, saj je od tega odvisna prijava v sistem DDV (nad 50.000 evrov letnih prihodkov).

Z vsemi temi podatki je na točki VEM možno v manj kot uri opraviti registracijo podjetja.

Naslednja postaja – banka

Toda preden lahko podjetnik uradno začne s poslovanjem, je pred njim še ena naloga – zagotovitev osnovnega kapitala.

Z aktom o ustanovitvi, ki ga je dobil ob registraciji, na banki odpre začasni depozitni račun, na katerega položi 7.500 evrov. Prejme potrdilo banke, ki ga odnese ali pošlje na točko VEM in po nekaj dneh dobi sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS).

Ko od sodišča prejme sklep o registraciji, običajno v manj kot tednu ni, se odpravi na poslovno banko, odpre poslovni račun ter začne poslovati kot direktor in lastnik podjetja. Običajno se stroški gibljejo od 3 do 10 evrov mesečno.

Smiselno je razmisliti tudi, ali naj podjetnik vnaprej izbere in najame računovodski servis. To mu bo pomagalo pri čim prejšnji vključitvi v sistem DDV.

Kako brez denarja do podjetja

Marsikdo denarja za ustanovitveni kapital nima. Če se ukvarja s storitveno dejavnostjo in bo imel majhen obseg prometa, več kot 1000 evrov na računu verjetno tudi ne potrebuje.

Zaobiti sistem je bilo za podjetnika v preteklosti dosti bolj enostavno. Od prijateljev ali družine si je izposodil 7.500 evrov, jih takoj po registraciji podjetja dvignil in vrnil. S tem je izpolnil zakonski pogoj in hkrati ni potreboval lastnih sredstev za ustanovitev podjetja.

Zaradi poplave tovrstnih podjetij brez kapitala, v katerih upniki niso bili zaščiteni, se je država odločila za uvedbo strogih omejitev. V zadnjih letih je spremenila zakonodajo in podjetnikom prepovedala dvigovanje kapitala iz svojega podjetja v obliki posojil. Na ta način uzakonja osnovni namen minimalnega kapitala – zagotavljanje stabilnosti in začetna zagonska sredstva za podjetje.

DDV številka v tednu dni

Veliko preglavic lahko povzroči tudi prijava v sistem DDV. To podjetniku v očeh poslovnih partnerjev prinaša večje zaupanje, vendar tudi dodatno obveznost in stroške.

Če podjetje dalj časa deluje in doseže prag 50.000 evrov letnih prihodkov, nad katerim se mora obvezno vključiti v sistem, običajno ni težav s pridobivanjem soglasja FURS.

Drugače je, ko gre za novo podjetje. V tem primeru mora podjetnik v podkrepitev vloge predložiti podpisane pogodbe o sodelovanju, pogodbo o računovodenju, najemno pogodbo za poslovne prostore … Tem več, bolje je in prej bo dobil soglasje.


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si