Podjetniške finance

Podjetniške finance

Prednosti in slabosti tveganega kapitala

Za mlada podjetja je tvegani kapital pomemben vir finančnih sredstev v začetnih fazah razvoja, saj jim pomaga pri razvoju in širitvi. Za vlagatelje je tvegan kapital oblika naložbe, ki je povezana z visokim tveganjem, a tudi z visokimi dobički.

V članku Zakaj tvegani kapital? smo pisali o tem, kaj sploh je tvegani kapital in kateri skladi tveganega kapitala obstajajo v Sloveniji. Tokrat smo se osredotočili na to, kakšne so prednosti in slabosti tveganega kapitala za mlado podjetje.

PREDNOSTI
 1. Denarnih sredstev, ki jih zagotovi sklad tveganega kapitala, podjetju ni potrebno vrniti. To pomeni, da ne obremenjujejo tekočega poslovanja.
 2. Visoki kapitalski vložki lahko mlademu podjetju pomagajo pri pokrivanju začetnih stroškov, povezanih z razvojem in širitvijo. To mu omogoča, da se ne osredotoča na zagotovitev čim prejšnje rentabilnosti, temveč na dolgoročno najboljše možne rezultate.
 3. Vlagatelji radi delijo poslovne nasvete in pomagajo mlademu podjetju pri sprejemanju odločitev. Z mnogimi skladi tveganega kapitala sodelujejo tudi strokovnjaki, ki imajo izkušnje in znanje o določenih trgih. Z njihovo pomočjo se marsikdo lahko izogne težavam, ki so običajne pri start-up podjetjih.
 4. Vlagateljem je v interesu, da se podjetje čim hitreje uveljavi na trgu. Zato mu predstavijo potencialne nove vlagatelje in poslovne partnerje, jim pomagajo pri marketingu in pridobivanju večjega tržnega deleža. Lažja je tudi širitev na tuje trge.
 5. Glede na to, da bo imel sklad tveganega kapitala v rokah določen delež lastništva, bo želel imeti tudi besedo pri upravljanju. To lahko predstavlja pomembno prednost za podjetje in zagotovilo za uspeh.
 6. Sklad tveganega kapitala lahko pomaga tudi pri iskanju najboljših možnih sodelavcev, ki bodo bistveno pripomogli k razvoju in rasti podjetja. Ne nazadnje ima kapitalski vložek, od katerega pričakuje rezultate.
SLABOSTI
 1. Ker so skladi tveganega kapitala pripravljeni vložiti sredstva v podjetje, za katerega obstaja velika verjetnost propada, pričakujejo višje donose. To pomeni, da bodo želeli lastniški (in upravljavski) nadzor nad podjetjem.
 2. Sklad tveganega kapitala bo običajno zahteval svoje predstavnike v vodstvu podjetja. To lahko po eni strani zagotovi njegov uspeh, po drugi strani pa prinese velika notranja trenja.
 3. Podjetnik ima manjši nadzor nad poslovanjem in bo moral pri sklepanju poslovnih odločitev in snovanju strategije privoliti v kompromise. Novi partnerji bodo želeli biti obveščeni o vseh pomembnejših odločitvah in bodo skušali vplivati nanje. Podjetnik je lahko za odločitve neposredno odgovoren vlagateljem, kar lahko negativno vpliva na razvoj in inovativnost podjetja.
 4. Medtem ko je lahko postopek pridobitve kredita razmeroma hiter, bodo skladi tveganega kapitala potrebovali dlje časa za odločitev, ali vložiti sredstva v podjetje ali ne. Ne nazadnje gre za tvegane projekte.
 5. Večina skladov tveganega kapitala ne bo dopustila, da podjetnik samostojno razpolaga z njihovimi sredstvi. Namesto tega bodo odobrili njihovo porabo za točno določen namen, na primer širitev poslovanja.
 6. Običajno se skladi tveganega kapitala odločijo za izstop iz naložbe po treh do petih letih, lahko pa tudi pozneje. Zato se navadno ne zadovoljijo s počasno rastjo, temveč zahtevajo čim hitrejše rezultate. Podjetnik se mora nujno zavedati, kakšna bodo pričakovanja vlagateljev.
Kako veš, da je tvegani kapital zate?

Glavna vprašanja, ki si jih mora zastaviti podjetnik, ko se pri pridobivanju finančnih virov odloča med bančnim kreditom in tveganim kapitalom, so:

 • Ali je pripravljen sprejeti aktivno pomoč poslovnega angela oziroma sklada tveganega kapitala?
 • Ali so za njegovo podjetje pomembne izkušnje in pomoč, ki mu jih lahko zagotovi sklad tveganega kapitala?
 • Ali se je pripravljen odpovedati lastništvu in nadzoru nad podjetjem?
 • Ali mu bodo novi poslovni stiki pomagale pri gradnji posla?

Če je odgovor na vsa zgornja vprašanja pritrdilen, je smiselno poiskati pomoč nekoga, ki bo podjetje pripeljal na višjo raven. Na koncu se je potrebno odločiti, ali je bolje imeti lastno podjetje, ali pa biti partner v mnogo večjem, uspešnem podjetju.

LITERATURA IN VIRI:
Žugelj et al (2001). Tvegani kapital: si upate tvegati? Ljubljana, Lisac & Lisac.
Kunigis A. (2017). How to Finance Your Business Growth. Najdeno februarja 2017 na spletnem naslovu https://www.thehartford.com/business-playbook/in-depth/venture-capital


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si