ABC faktoringa

Damir AbdičPodjetniške finance

Faktoring ali predčasni odkup terjatev je finančno orodje, ki vam omogoča takojšnje poplačilo terjatev in s tem zagotovi likvidnost pri poslovanju. Posebej koristno je za mala, srednja in hitro rastoča podjetja, saj z njim financirajo rast obsega poslovanja in se hkrati zavarujejo pred slabimi terjatvami.

VEČ >