Osnove bančne garancije

Simon ŠimonkaPodjetniške finance

Bančna garancija je najvarnejši in najpogosteje uporabljeni instrument zavarovanja pred tveganji v poslu. Z njo se banka nepreklicno obveže, da bo upravičencu izplačala garancijski znesek, če njen komitent ne izpolni pogodbenih obveznosti.

VEČ >

Do kredita brez hipoteke

Simon ŠimonkaPodjetniške finance

Ko podjetje najema posojilo, s katerim bo financiralo poslovanje ali večjo naložbo, je eno od bistvenih vprašanj tudi to, na kateri način ga zavarovati. Lahko se dogovori tudi za najem posojila, brez da bi moralo v zameno vknjižiti hipoteko na nepremičninah ali pa zastaviti druge oblike premoženja.

VEČ >