Podjetniške finance

Podjetniške finance

Je smiselno, da S.P. združi osebni in poslovni račun?

Vsak samostojni podjetnik ima od decembra 2015 lahko odprt le en transakcijski račun. Ali se mu to splača ali je bolje, da izbere ugodno paketno ponudbo?

Do decembra 2015 je Zakon o davčnem postopku (ZdavP) narekoval, da mora imeti vsak samostojni podjetnik odprt poslovni račun, za potrebe poslovanja podjetja in hkrati tudi osebni račun za osebne transakcije. Novela ZdavP je z decembrom 2015 določbo o dveh ločenih transakcijskih računih za samostojne podjetnike odpravila. Sedaj lahko podjetnik oba računa združi v enega. Preden se podjetnik za to odloči se mora vprašati ali se mu to splača in kakšne posledice to prinese za njegove osebne transakcije in kaj pomeni to za njegovo računovodstvo?

Zakon omogoča en račun, ampak ali je to smiselno?

V primeru, da se samostojni podjetnik odloči združiti osebni in poslovni račun v en transakcijski račun, kot mu to dovoljuje zakon, bo moral svoje osebne transakcije razkriti Finančni upravi RS. Zadržal bi lahko tudi le poslovni transakcijski račun, ker te račune banke po uradni dolžnosti razrivajo Finančni upravi RS, osebnih računov pa ne. Osebni računi imajo namreč oznako A in ne morejo postati del registra transakcijskih računov in tako javno dostopni, kar so lahko le poslovni računi z oznako T.

Pri združenem računu bo v podjetnikove osebne finance oziroma transakcije imelo vpogled tudi njegovo računovodstvo in ne le v transakcije, ki se nanašajo na podjetje. Pri skupnem računu bi se za računovodstvo povečal tudi obseg dela, saj bi morali na skupnem računu ločevati zasebne prihodke ali odhodke od poslovnih. S povečanim obsegom dela pa se za podjetnika zvišajo tudi stroški računovodstva, ki bi se sedaj moralo ukvarjati z ločevanjem vseh zasebnih in poslovnih prilivov oziroma odlivov ter jih šele nato obračunati.

Združitev zasebnih in poslovnih transakcij na enem računu pa bi od podjetnika zahtevala tudi veliko doslednosti. Hitro bi lahko namreč nastala zmeda, če podjetnik ne bi točno in dosledno beležil vse poslovne in zasebne prilive ter odlive. Seveda pa bi za vsak priliv oziroma odliv, naj bo še tako majhen, moral pojasniti tudi njegov izvor. Podjetnik mora pred odločitvijo za skupen račun temeljito premisliti, če želi imeti združen račun in s tem razkriti Finančni upravi RS in svojemu računovodstvu privatne transakcije ter se sprijazniti z morebitnimi višjimi stroški računovodstva? Gorenjska Banka je za podjetnike zato pripravila paket, ki združuje poslovni in osebni račun, z vsemi prednostmi združenega računa, a brez njegovih slabosti.

Poslovne in osebne finance na enem mestu, a ne na enem računu

Z izbiro Hišnega začetnega paketa si podjetnik zagotovi poslovni in osebni račun na enem mestu. Paket je namenjen vsem podjetjem, podjetnikom, zasebnikom ali društvom, ki se odločijo za samostojno poslovno pot oziroma poslujejo manj kot 12 mesecev, ob predpostavki, da so kot ustanovitelji, lastniki oziroma direktorji tudi sami komitenti Gorenjske banke. Seveda to lahko postanejo ob naročilu paketa.

Hišni paket Gorenjske banke vključuje vse, kar je potrebno za stabilno, priročno in udobno bančno poslovanje, pri čemer imetniku paketa v prvem letu poslovanja o bančnih stroških skorajda ni potrebno razmišljati, saj so ti praktično simbolični.

Paket vključuje poslovni transakcijski račun in osebni račun podjetnika z vsemi ključnimi plačilnimi storitvami in instrumenti. Prinaša prednosti združenega transakcijskega računa, saj podjetnik vse ureja na enem mestu in je v stiku z enim samim bančnim svetovalcem, ne glede na to ali ureja poslovne ali osebne bančne zadeve. Obenem pa ima osebni račun še vedno ločen od poslovnega računa, kar pomeni, da mu ni treba razkrivati osebnih transakcij Finančni upravi RS ali svojemu računovodstvu. Manj dela pa ima tudi računovodstvo, saj pregleduje in spremlja le podjetnikov poslovni račun, kjer so zbrane le transakcije podjetja in ne tudi zasebne transakcije.

Image

Se odločate za samostojno poslovno pot?


IZKORISTITE PRILOŽNOST
 
Image

Se odločate za samostojno poslovno pot?


IZKORISTITE PRILOŽNOST

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si