Raziskujem online, kupujem offline

Darja GrabeljšekMarketing in prodaja

Čeprav se več kot 90 % nakupov zgodi v fizičnem svetu, se približno 80 % nakupne odločitve zgodi na spletu. Smiselna marketinška strategija postavlja v ospredje ustvarjanje spletnih vsebin, ki sledijo vsem razvojnim stopnjam odnosa s stranko. Hkrati pa mora predvidevati, kako bo povezala marketinške aktivnosti s prodajnimi.

VEČ >
Kako biti vrhunski vodja in preživeti?

Kako biti vrhunski vodja in preživeti?

Teja Breznik AlfirevČloveški viri

Kljub temu, da je percepcija direktorjev in direktoric obdana s tančico vznemirjenja, glamurja, moči in denarja, ima voditeljstvo tudi temno stran. Odgovornost vodilnih je namreč, da ustvarjajo uspešne organizacije. Premikanje mej pa ne prinaša le čudovitih stvari, temveč ustvarja tudi strahove, odpore, frustracije, jezo in paniko.

VEČ >
Splošni pogoji pogodbe

Splošni pogoji pogodbe

mag. Tadej Vodičar, LL.M.Delovno pravo

Udeleženci v prometu blaga in storitev se različno pripravljajo na sklepanje pogodbenih razmerij. Splošni pogoji, ki jih določi ena pogodbena stranka, bodisi da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti.

VEČ >