Marketing in prodaja

humaniziranje podjetja

Marketing in prodaja

Zakaj se splača biti flawsome?

Počasi prehajamo v trend nove oblike približevanja kupcem – humaniziranja podjetja. Kupci še nikdar poprej nismo tako aktivno zahtevali človečnosti od podjetij – ne glede na to, ali podjetje izkazuje nek osnovni družbeni namen ali ne.

Pravni nasveti

nov gradbeni zakon

Pravni nasveti

Nekatere novosti, ki jih prinaša novi gradbeni zakon

Gradbeni zakon, ki je bil objavljen 02.11.2017 v Uradnem listu RS, št. 61/2017 in se je začel uporabljati 01.06.2018, nadomešča Zakon o graditvi objektov in prinaša kar nekaj sprememb, katerih namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. 

Računovodstvo in Finance

Menica

Računovodstvo in Finance

Kako naj zavarujem svoje terjatve – 2. del (menica)

Uspešno poslovanje temelji na izbiri ustreznih metod za zavarovanje plačil. V nadaljevanju predstavljamo menico, zzvršnici podoben inštrument za zavarovanje plačila, ki je v poslovnih vodah dobro poznano orodje za zavarovanje.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

EUREKA 2018 – spodbude za inovacije z visokim potencialom

Ponovno se je odprla iniciativa EUREKA, v okviru katere lahko slovenska podjetja skupno počrpajo 6.458.247 EUR. Gre za program, ki se izvaja na ravni Evropske unije in nekaterih pridruženih članic. Namen programa je spodbuditi evropsko gospodarstvo, da bi bilo bolj konkurenčno – kar je možno doseči predvsem s povezovanjem in prenosom znanja.

Podjetniške finance

Donosne panoge

Podjetniške finance

Začinite portfelj z naložbami v donosne panoge

Donose lahko maksimizirate z naložbami v nekatere zanimive panoge. Vendar pazite, da posamezni panogi izpostavite le manjši delež portfelja. Pregledali smo najbolj donosne panoge v tem trenutku.

Sredstva in subvencije

aktualni razpisi

Sredstva in subvencije

Napake, zaradi katerih lahko ostanete brez nepovratnih sredstev

Nedavni seminar Banke za Podjetnike smo posvetili vprašanju, katere so največje napake pri prijavi na javne razpise in kako se jim izogniti. Predavala je Tjaša Milošič Kovačič iz podjetja Tiko Pro, ki svetuje na področju pridobivanja (ne)povratnih sredstev.

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Delodajalci so v razmerju do svojega zaposlenega delavca upravljavci zbirk osebnih podatkov. Navedeno pomeni, da delodajalec na različne načine obdeluje (npr. zbira, vpisuje, spreminja, hrani) osebne podatke delavca ter tudi drugih posameznikov, kot na primer družinskih članov delavca ter kandidatov za zaposlitev.

Računovodstvo in Finance

zavarovanje terjatev

Računovodstvo in Finance

Kako naj zavarujem svoje terjatve – 1. del (izvršnica in bančna garancija)

Zdi se, da je danes plačilna nedisciplina pravilo, ki ga morajo poslovni subjekti upoštevati kot dano. Ni odveč predlog, da naj se gospodarski subjekti pri poslovanju poslužujejo določene oblike zavarovanja plačil za namen uspešne izterjave terjatev v bodoče. V nadaljevanju predstavljamo izvršnico in bančno garancijo, kot praktične in učinkovite metode za zavarovanje terjatev.

Podjetniške finance

Trgi v razvoju

Podjetniške finance

Azija, Kitajska in drugi trgi v razvoju: več tveganj za večje donose

Zgodba trgov v razvoju je zgodba izjemne gospodarske rasti in tehnološkega napredka, saj gre za regije, ki so se v zadnjih 20 letih in več razvijale najhitreje. Medtem ko so pred 30 leti trgi v razvoju pomenili le odstotek svetovne kapitalizacije delniških trgov, danes sestavljajo že skoraj 12 odstotkov.

Človeški viri

Vodenje s srcem

Človeški viri

Vodenje s srcem – kaj pravi o tem znanost?

Raziskave kažejo, da je srce kompleksen informacijski center s svojimi lastnimi možgani, ki komunicira in vpliva na naše kognitivne sposobnosti in na naše telo preko živčnega, hormonskega in drugih sistemov. Torej aktivnost srca vpliva na našo percepcijo, čustva, intuicijo in zdravje. Vse to je pomembno za osebno učinkovitost, odpornost na stres, boljše odnose in večje zadovoljstvo.