Konkurenčna klavzula

Blaž ŽibretDelovno pravo

Konkurenčna klavzula je dogovor o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. o. Ta mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami, kar je odvisno od vsakega posameznega primera, in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

VEČ >

Konkurenčna prepoved

Blaž ŽibretDelovno pravo

Delovnopravna zakonodaja pozna dve obliki prepovedi konkurence, in sicer konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo. Razlika med njima je, da konkurenčna prepoved učinkuje med trajanjem delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa po prenehanju delovnega razmerja.

VEČ >