Omejitev avtonomije pogodbenih strank

Blaž ŽibretDelovno pravo

Načelo avtonomije in prostega urejanja pogodbenih razmerij je temeljno načelo splošnega civilnega prava. V skladu z njim udeleženci oziroma pogodbene stranke prosto urejajo svoja razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z Ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.

VEČ >

Splošni akt delodajalca

Blaž ŽibretDelovno pravo

Zakon o delovnih razmerjih določa pogodbeni princip sodelovanja tako na individualnem nivoju s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi kakor tudi na kolektivnem nivoju med sindikati in delodajalcem s sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe.

VEČ >

Letni dopust

Blaž ŽibretDelovno pravo

Dopust je pravica, ki se ji delavec ne more odpovedati, prav tako je neveljaven kakršenkoli sporazum, ki bi imel določila, da se delavcu namesto neizrabljenega letnega dopusta izplača denarno nadomestilo. Delodajalec mora omogočiti, da delavec izkoristi dopust, delavec pa ima pravico, da ta dopust izkoristi.

VEČ >

Regres za letni dopust

Blaž ŽibretDelovno pravo

Regres je zakonska kategorija izplačila, do katere je upravičen delavec, ki ima pravico do letnega dopusta. Pravica do regresa je vezana na pravico do dopusta. V kolikor delavec pridobi sorazmerni del pravice do dopusta, tako tudi prejme pravico do sorazmernega dela izplačila regresa.

VEČ >