Splošni pogoji pogodbe

Splošni pogoji pogodbe

mag. Tadej Vodičar, LL.M.Delovno pravo

Udeleženci v prometu blaga in storitev se različno pripravljajo na sklepanje pogodbenih razmerij. Splošni pogoji, ki jih določi ena pogodbena stranka, bodisi da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti.

VEČ >

Sindikalni zaupnik

Blaž ŽibretDelovno pravo

Sindikat, čigar člani so zaposleni pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, sindikat zastopa njegov predsednik.

VEČ >