Splošni pogoji pogodbe

Splošni pogoji pogodbe

mag. Tadej Vodičar, LL.M.Delovno pravo

Udeleženci v prometu blaga in storitev se različno pripravljajo na sklepanje pogodbenih razmerij. Splošni pogoji, ki jih določi ena pogodbena stranka, bodisi da so vsebovani v formularni pogodbi bodisi da se pogodba nanje sklicuje, dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti.

VEČ >