Človeški viri

Človeški viri

Uspešna podjetja podpirajo zaposlene tudi v času sprememb

S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo pri prehodu na drugo delovno mesto ali pri prehodu k drugemu delodajalcu. Na ta način delodajalec jasno pokaže naklonjenost in podporo sodelavcu v odhodu ter visoko stopnjo etičnosti. Podjetje dobi pomoč pri izvajanju svojega restrukturiranja, poleg tega sodelavci v odhodu hitreje poiščejo novo karierno priložnost, preostali zaposleni pa ohranijo motivacijo in produktivnost, kar je pri vsem skupaj najbolj pomembno.

Delo kadrovskega strokovnjaka je lahko osebno izpopolnjujoče, saj pomagamo ljudem pri ustvarjanju uravnoteženega profesionalnega in osebnega življenja. Posebej dober občutek je, ko vidiš, da si s svojim delom komu pomagal pri doseganju ciljev, ko vidiš nasmeh na obrazu človeka, ki je dobil želeno zaposlitev, priložnost za nadgradnjo kariere ali pa možnost, da se posveti osebnim ciljem. Tako kot smo kadrovniki s svojimi sodelavci ob njihovih osebnih dosežkih, smo pogosto tudi tisti, ki moramo sporočiti slabo novico, kot na primer zmanjševanje števila zaposlenih v podjetju. V takih trenutkih podjetje pokaže odgovornost do svojih zaposlenih, saj se tudi v tej fazi življenja podjetja in karieri sodelavcev lahko razidemo na različne načine.

Program prezaposlovanja

S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo ob prenehanju delovnega razmerja, tako da jim omogočijo osebno sodelovanje z izkušenim svetovalcem, ki jih usmerja in jim nudi strokovno podporo pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti. Namen programa prezaposlovanja je tako nuditi individualno podporo zaposlenim s ciljem, da kar se da hitro najdejo novo ustrezno delovno mesto. Podjetje zaposlene dodatno spodbudi h čimprejšnjemu začetku iskanja nove zaposlitvene priložnosti ter jim olajša soočenje z izzivi v obdobju tranzicije v karieri.

Da je tak način sodelovanja podjetij z zaposlenimi v trenutkih reorganizacij in zmanjševanju števila zaposlenih neposredno povezan z dobrim imenom in nadaljnjim uspehom podjetja, prepoznava vedno več menedžerjev in kadrovskih strokovnjakov. Vključitev zaposlenih ob razhajanju v program prezaposlovanja odraža dejansko skrb podjetja za svoje zaposlene, družbeno in socialno odgovornost tudi v času težkih poslovnih odločitev in nepriljubljenih sprememb, kar krepi ugled podjetja kot delodajalca tako v očeh zunanje javnosti kot tudi zaposlenih, ki ostajajo v podjetju, s čimer se pripomore k ohranjanju morale in delovne etike, k trenutni nižji negativni fluktuaciji obstoječih ključnih talentov in kadrov v podjetju ter tudi večji produktivnosti zaposlenih.

Ključni razlogi zakaj se podjetja odločijo za program prezaposlovanja so:

 1. etični pristop v vseh fazah sodelovanja z zaposlenimi,
 2. dodatna podpora zaposlenim v odhodu,
 3. ohranjanje motivacije in pozitivnega vzdušja med zaposlenimi, ki ostajajo v podjetju,
 4. dolgoročna investicija in pozitivno sporočilo vsej javnosti,
 5. ohranjanje in grajenje ugleda delodajalca.

Adecco in svetovalno podjetje Lee Hecht Harrison (del skupine Adecco) sta izvedla raziskavo, v kateri sta ugotovila, da 75 % posameznikov ne ve, kako se lotiti iskanja zaposlitve, saj jim še nikoli ni bilo treba iskati nove zaposlitve oziroma so se v vmesnem času trendi in situacija na trgu precej spremenili. S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo tudi v tem obdobju njihove kariere.

Program prezaposlovanja je zaradi svoje interaktivnosti, individualnega pristopa in prilagodljivosti primeren za vse organizacijske ravni znotraj podjetja in vse profile zaposlenih. Podjetje lahko program ponudi zaposlenim ne glede na svojo velikost in ne glede na število zaposlenih, s katerimi je v razhajanju, saj je program mogoče izvajati individualno ali skupinsko. Za individualni proces se podjetja navadno odločajo takrat, ko se razhajajo z manjšim številom zaposlenih, s skupinskimi procesi pa lahko možnost podpore v karierni tranziciji in pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti omogočijo večjemu številu zaposlenim.

Potek programa prezaposlovanja

Proces karierne tranzicije lahko vidimo tudi kot projekt, katerega cilj je jasen: čim prej najti novo zaposlitveno priložnost, ki bo prava za vsakega posameznega udeleženca v programu. V času programa osebni karierni svetovalec udeležencu (ali skupini) nudi strokovno podporo, skrbi za njegovo motivacijo in visoko mero produktivnosti ter ga tako usmerja pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti.

V okviru programa prezaposlovanja po licenci in priznani metodologiji Lee Hecht Harrison (del skupine Adecco) gre za tristopenjski proces, ki udeležence prek 10 mejnikov sistematično vodi skozi naslednje aktivnosti:

 1. ocena priložnosti,
 2. izvedba iskanja,
 3. prehod na novo zaposlitveno priložnost.

Vsak udeleženec v programu s svojim svetovalcem (najpogosteje na individualnih srečanjih) konkretno dela na naslednjih področjih, seveda pa je ravno prilagodljivost programa vsakemu posameznemu udeležencu in njegovim potrebam ena največjih dodanih vrednosti programa:

 • Postavitev ciljev nadaljnje karierne poti z analizo dosedanje karierne poti ter pomembnih dosežkov/preteklih referenc ter identifikacijo razvitih kompetenc in veščin, pogosto prenosljivih tudi na druga delovna mesta in branžo, iz katere izhaja udeleženec.
 • Oblikovanje učinkovite komunikacijske strategije kandidata glede na postavljene cilje karierne poti, vključno s pripravo življenjepisa (CV-ja) in spremne dokumentacije.
 • Identifikacija konkretnih priložnosti na trgu dela in v ciljnih organizacijah.
 • Usmeritve in konkretni strokovni nasveti glede izvajanja samih aktivnosti iskanja, ki vključujejo uporabo različnih kanalov iskanja nove zaposlitvene priložnosti – mreženje (in direktno povezovanje s potencialnimi delodajalci), sodelovanje s kadrovskimi agencijami, uporabo socialnih omrežij kot orodij pri iskanju, odzivanje na razpisana delovna mesta in podobno.
 • Priprava akcijskega načrta aktivnosti, potrebnih za dosego kariernega cilja.
 • Priprava na zaposlitveni razgovor in morebitne druge aktivnosti v postopkih izbora, izvedba simulacijskega treninga zaposlitvenega razgovora s povratno informacijo glede možnosti izboljšav lastne predstavitve.
 • Priprava na pogajanja in oceno ponudbe za zaposlitev.
Cilji

Program prezaposlovanja pripomore k temu, da začne udeleženec na nastalo situacijo gledati kot na priložnost, razišče karierne ambicije in postavi prave cilje, morda tudi razvije in realizira lastne podjetniške ideje. V obdobju, ko se sooča z iskanjem nove zaposlitvene priložnosti, ima zagotovljeno strokovno podporo kariernega svetovalca, pri čemer je cilj, da ostane motiviran skozi celoten proces iskanja. Skozi program razvija in krepi spretnosti in veščine, ki se nanašajo na iskanje nove zaposlitvene priložnosti, ter ohranja profesionalen odnos.

Program prezaposlovanja udeležence oboroži s koristnimi informacijami in nasveti, na osnovi katerih lahko suvereno in samozavestno nastopajo na trgu dela, novo zaposlitveno priložnost pa iščejo organizirano in lahko pri tem sproti ocenjujejo svoj napredek.

Konkreten proces in program prezaposlovanja sta odvisna predvsem od dogovora s podjetjem, ki zaposlenemu ponudi program, od časa trajanja programa in intenzivnosti srečanj. Vključujeta individualna srečanja in svetovanja s strani izkušenega kariernega svetovalca, vse treninge, ki se izvajajo v okviru programa, pisne materiale, ki jih udeleženci prejmejo ob pričetku programa, dostop do on-line orodja, ki je udeležencem na voljo 24 ur na dan ves čas trajanja programa, in stalno dosegljivost prek telefona ali elektronske pošte v primeru kakršnihkoli vprašanj.

 Rezultati

V času programa prezaposlovanja udeleženci tesno sodelujejo s kariernim svetovalcem, ki jih osebno podpira v celotnem procesu karierne tranzicije in se zaveže, da vsakemu udeležencu poda znanja in veščine, s katerimi lahko uspešno začne novo zaposlitveno priložnost. Da je posameznik uspešen pri tem prehodu, je odvisno od več dejavnikov, med katere zagotovo sodijo angažiranost in motivacija vsakega udeleženca v programu ter jasno postavljeni cilji in sistematičen ter aktiven pristop k vsakemu posameznemu koraku, ki vodi h končnemu cilju programa – čimprej zasesti ustrezno novo delovno mesto.

Individualen način, s katerim se posvetimo vsakemu udeležencu, zagotavlja dobre rezultate: 70 % udeležencev najde novo zaposlitev že v času programa, od teh več kot 30 % z boljšimi delovnimi pogoji. Slednji v tem vidijo tudi nadgradnjo lastne kariere. Učinkovitost potrjujejo tudi odzivi udeležencev:

»Osebni pristop je zelo učinkovit. Sodelovala sem z zelo profesionalno svetovalko in bi storitev priporočila tudi drugim.«

»Trening mi je pomagal prepoznati moje močne lastnosti.«

»Še posebej mi je koristil občutek podpore, potrditve in razumevanja. Zelo koristne so bile vaje z igranjem vlog, s katerimi smo odkrivali šibke točke in prednosti za boljšo pripravo na intervju.«

»Program prezaposlovanja da udeležencu močno orodje za boljšo pripravo na aktivnosti. Včasih celo boljšo kot kadroviki.« 

Povsem običajno je, da podjetje v svojem življenjskem ciklu doživi tudi obdobje zmanjševanja obsega poslovanja ali potrebo, da se na novo reorganizira. Tudi menjave delodajalcev so pogosto sestavni del  gradnje kariere posameznika. Odločilno za uspeh je, da znamo te trenutke spremeniti v priložnosti. Podjetja, ki se odločijo za program prezaposlovanja, pokažejo spoštovanje do talentov, znanj in izkušenj svojih zaposlenih ter jim omogočijo novo priložnost, da so v trenutkih lastne karierne tranzicije tudi bolj uspešni.


O avtorju