Človeški viri

Človeški viri

Prazniki na delovnem mestu

Praznični duh se pozna tudi na delovnem mestu. Obiski med poslovnimi partnerji, obdarovanja in dopusti vplivajo na delovni proces. Kako delo načrtovati decembra, da bomo še vedno učinkoviti, hkrati pa bomo zaposlenim omogočili veselje ob praznikih?

Praznični delovni čas

Jasen načrt dela in nalog ter zastavljeni cilji so prava smer za učinkovitost ne glede na čas v letu. Če narava dela to dopušča, naj bo podjetje konec leta fleksibilno pri organizaciji delovnega časa in dan pred praznikom zaposlenim omogoči krajši delovnik. Po potrebi lahko ostale dni v tednu delajo na primer vsak dan pol ure več, s čimer še vedno izpolnijo potrebni fond ur. Lahko tudi določite dan v tednu, ki je na primer za eno uro posvečen prazničnemu druženju. Učinkovita komunikacija je eden izmed ključev do uspeha, saj velikokrat zaposleni že poznajo rešitve, ki si jih želijo. Podjetje naj tako zbere predloge, se dogovori za cilje, jih meri in spremlja, a je hkrati tudi naklonjeno zaposlenim in ugodi kakšnim njihovim željam in predlogom.

Nemoteno delo med dopusti

Načrtovanje dopustov ni samo stvar zaključka leta, sistematično mora potekati čez celotno koledarsko leto – tudi z namenom, da ga zaposleni enakomerno izrabljajo, da imajo na voljo počitek v pravih odmerkih in da ne prihaja do preobremenjenosti na določenih oddelkih ali delovnih mestih. Pripravite neke vrste interni pravilnik s smernicami za izrabo dopusta, v katerem določite, kdaj in na kakšen način je priporočljiva izraba dopusta, ter ob tem tudi postavite pogoj, da morata na primer vedno na vsakem oddelku ostati vsaj ena ali dve osebi. Tako noben oddelek ne bo prazen, vse funkcije v podjetju pa bodo pokrite oziroma se bo vedelo, kdo bo delovne naloge opravljal v času, ko osebe, ki to sicer počne, ne bo.

December je pravi čas za motivacijo zaposlenih

December je družaben mesec, zato lahko tudi za zaposlene organiziramo družabne aktivnosti, ki bodo pripomogle h grajenju timskega duha med sodelavci in spodbujale motivacijo. Odločite se lahko za team building, različna srečanja, izobraževanja.

Srečanje lahko pripravite za seznanjanje zaposlenih s cilji in vizijo podjetja, z dosežki podjetja in razvojnimi načrti, da se tudi sami počutijo del podjetja, njegovih načrtov in uspeha (zaslužni za uspehe). Če podjetje zaposlene redno seznanja s poslovanjem in rezultati, se ti počutijo bolj vključene, vedo, kakšen je namen njihovega dela, in so tudi bolj razumevajoči, kadar mora podjetje sprejeti ukrepe za izboljšanje poslovanja. Zaposleni bodo motivirani, če bodo čutili, da znajo uspešno opravljati svoje delo, da s svojim delom koristijo podjetju in da so vključeni v tim.

Prazniki v pisarni

Zaposlenim v prazničnem času v vsakem primeru omogočite praznično vzdušje. Praznični čas uporabite podjetju in delovnemu vzdušju v prid. V začetku leta naj podjetja postavijo pravila za prihajajoče leto, tako da v omenjenem času ne bodo potrebni izredni ukrepi in bo delo gladko teklo, saj si ga bo vsak, skladno s pravili, cilji, smernicami in ostalimi sodelavci, lahko ustrezno načrtoval ter si planiral morebiten dopust za izpolnitev osebnih ciljev ali pričakovani počitek.