Človeški viri

Človeški viri

Ekipno delo ali 1 + 1 = 3

V sodobnem poslovnem okolju, ki ga zaznamujeta globalizacija poslovanja in vse hujša konkurenca, hierarhični sistemi izginjajo in vse bolj se uveljavljajo sploščene piramide z demokratičnim vodenjem in horizontalno komunikacijo.

Človeški viri

Človeški viri

Dobra komunikacija – ključ, ki odpre marsikatera vrata

Komunikacija je veliko več kot zgolj sporazumevanje. Komunikacijske sposobnosti lahko bistveno vplivajo na to, kako nas dojema okolica, ter pripomorejo k temu, da lažje dosežemo zastavljene cilje.

Človeški viri

Človeški viri

Formula za uspešno vodenje

Uspešnost in vodenje podjetja sta neločljivo povezana – kakovost vodenja pomembno vpliva na rezultate podjetja. Vse prepogosto pa slišimo, da je eden izmed pomembnih razlogov za nezadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ravno neustrezno vodenje.

Človeški viri

Človeški viri

Kadrovska fluktuacija ali ko zaposleni odhajajo iz podjetja

Sodobne razmere v načinu poslovanja podjetij zahtevajo od menedžmenta veliko pripravljenosti prisluhniti potrebam zaposlenih, poiskati medsebojno usklajenost in vzpostaviti pogoje, da bodo zaposleni glavna konkurenčna prednost podjetja.

Človeški viri

Človeški viri

Nagrajevanje zaposlenih je naložba, ne strošek

Zaposleni so za delodajalca največji in najpomembnejši kapital, zato je tudi nagrajevanje zaposlenih, tako denarno kot v drugih oblikah, naložba, ki se bogato obrestuje. Delodajalci se vedno bolj zavedajo, da je v zaposlene treba vlagati.

Človeški viri

Človeški viri

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih

V današnjih hitro spreminjajočih se razmerah na trgu imajo konkurenčno prednost tista podjetja, ki so se sposobna na spremembe hitro prilagajati. Pri tem je ključnega pomena spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, saj je za uspešen nastop na trgu nujno potrebno nenehno iskanje izboljšav izdelkov ali storitev.

Človeški viri

Človeški viri

Psihološka testiranja

Rezultati različnih raziskav potrjujejo, da zaposleni danes predstavljajo več kot 70% konkurenčno prednost podjetja, kar je pomemben razlog, da podjetja izboru novega sodelavca posvetijo dovolj pozornosti in se ne zanašajo zgolj na občutek.

Človeški viri

Človeški viri

Zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju – 2. del

Časi, v katerih živimo sedaj, so drugačni od časov, ko so v podjetjih prevladovali dejavniki zadrževanja in motiviranja zaposlenih, kot na primer večje plačilo za dobro opravljeno delo, zmerno napredovanje, nekaj izobraževanja in nagrada.