Človeški viri

Človeški viri

Kako velik je socialni kapital vaše organizacije? In zakaj se je nujno ukvarjati z njim?

V poslu velja, da kar meriš, to lahko upravljaš. Kar nedvomno drži. A še bolj pomembno, kot da meriš, je, KAJ meriš. Klasične poslovne metrike že dolgo ne zadostujejo več, da lahko obvladujemo kompleksnost poslovanja. Kljub temu, da je zelo “in”, da postavljamo neštete KPi-je, se ta proces vse premalokrat osredotoča na celostni vidik merjenja. Vse prevečkrat se osredotočamo le  na  finančne metrike, kot so dobiček, prihodek, tržni delež, ali metrike, ki so vezane na procese, kot so kakovost storitev, zadovoljstvo strank, učinkovitost … Vse te metrike so več ali manj usmerjene na preteklost – kažejo nam, kaj smo  dobro ali slabo naredili v preteklosti, ali delno napovedujejo, kako nam kaže v prihodnosti.

Izpušča pa se vzročne metrike.

Kaj so vzročne metrike?

Vzročne metrike so pokazatelji, ki vplivajo na zgornje elemente uspešnosti organizacij. So metrike, s pomočjo katerih lahko proaktivno in sistematično razvijamo takšno okolje, ki bo samodejno in spontano skrbelo, da bodo zgornji pokazatelji uspešnosti doseženi.

So najbolj skriti faktorji, kako in kako dolgo bo neka organizacija uspešna. So pokazatelji, koliko energije porabi organizacija za neproduktivno in neučinkovito vedenje. So pokazatelji, koliko potenciala se v organizaciji izgubi zaradi nefunkcionalnosti, ki se razvijejo v njej. So pokazatelji, kam odteka kreativnost in zavzetost zaposlenih ter koliko stroškov s tem nastaja.

Vzročne metrike kažejo, kakšen je socialni kapital vaše organizacije. Koliko sebe ljudje dejansko dajo v podjetje – svojo iznajdljivost, kreativnost, neprestano iskanje novih, drugačnih rešitev, sposobnost hitrega odločanja, hitro prilagodljivost, željo, da spremenijo stvari na bolje, sprejemanje odgovornosti, nenazadnje svojo srčnost in strast. Samo takšni ljudje lahko uspešno peljejo organizacijo med vedno več priložnostmi in grožnjami, ki jih prinaša sodobno okolje.

Največja ovira za razvoj in dolgoročen uspeh podjetja so nefunkcionalna vedenja

Šele ko poznamo prave vzroke, zakaj ne moremo realizirati svojih ciljev, zakaj se stvari odvijajo prepočasi, zakaj v delovnem okolju vladajo vrtički, notranja tekmovalnost, iskanje statusa in moči namesto sodelovanja, pometanje »zoprnih« informacij pod preprogo, birokracije, kaos in zmeda, manipulacija in izkoriščanje, osredotočanje le na kratkoročne cilje in podobno, lahko temeljno spremenimo stvari.

Da bi bile organizacije lahko dolgoročno uspešne, se morajo najprej zelo dobro poznati. Poznati, kaj je tisto, kar motivira, in kaj je tisto, kar demotivira ljudi v podjetju, ter imeti jasen odgovor na vprašanje, zakaj obstajamo (kaj je naše resnično poslanstvo).

Ko se lahko ekipa poistoveti s tema dvema elementoma, ki sta srce vsake organizacije, in ko so zaposlenim dane možnosti, da delujejo v skladu z njima, pridobi organizacija dvoje:

  • visoko notranjo povezanost in s tem visok nivo zaupanja ter
  • strast zaposlenih za doseganje skupnih ciljev in s tem visoko zavzetost.

Da bi to dvoje lahko sistematično razvijali, je potrebno narediti posnetek stanja – se pogledati v ogledalo in si priznati vse dobre in manj dobre strani, kako se počnejo stvari v naši organizaciji, koliko je izgubljene energije, strasti in kreativnosti ljudi zaradi frustracij, zamer, notranjih trenj, ter se zavezati spremembi.

Prvi korak k večanju socialnega kapitala je – merjenje

Da se lahko dobro spoznamo, moramo narediti posnetek stanja – diagnostiko. Posnetek stanja lahko naredimo z enim najbolj učinkovitih modelov in orodjem – Barrettovim modelom sedmih stopenj zavedanja organizacij. Njegova unikatnost je v tem, da poseže v najgloblje motivacijske faktorje zaposlenih, daje vpogled, kam organizacija dejansko (in ne na papirju) usmerja energijo. To omogoča poglobljen dialog okrog pravih vzrokov za to, kaj deluje in kaj ne deluje v organizaciji ter zakaj. Posnetek stanja je tako osnova za kreiranje novih, učinkovitejših in bolj izpolnjujočih načinov dela ter odpravo nefunkcionalnosti v organizaciji. Omogoča pravo, resnično transformacijo organizacij na nov nivo zavedanja in delovanja. Krepi socialni kapital organizacije, ki postaja vedno večja konkurenčna prednost.


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com