Človeški viri

Človeški viri

Kako uvesti pametno delo v podjetje

Prejšnjič smo v članku Kako lahko pametno delo koristi vašemu podjetju pisali o izsledkih raziskave Adecca o pametnem delu, tokrat pa podajamo nekaj napotkov za njegovo uvedbo v podjetju in pojasnjujemo, kako bo to spremenilo način dela zaposlenih.

Delo od doma ni za vsakogar

Kako ohraniti visoko raven dela in kakovosti, ko zaposleni delajo od doma? Oddaljeno delo lahko povzroči različne izzive pri delu, na primer težave v komunikaciji, upravljanje količine dela ali upravljanje s časom. Če želite zaposlenim omogočiti nove oblike dela, najprej uvedite primerno okolje za to:

  • Podjetje mora imeti urejeno politiko dela od doma. Pripravite pravilnik, ki jasno določa, kaj je dovoljeno in kaj ne. Če to ni jasno določeno, boste vsakič znova postavljeni pred odločanje, ali kateremu od zaposlenih omogočiti tak način dela ali ne. Zaposleni bodo lahko imeli občutek, da niso obravnavani enako.
  • Podjetje mora imeti primerno opremo, da lahko komunikacija v vsakem primeru poteka nemoteno in da imajo zaposleni dostop do vseh potrebnih dokumentov.
  • Potreben je primeren stil vodenja. Če je v vašem timu visoka stopnja zaupanja, proaktivnosti in komunikacije, boste lažje uvedli fleksibine oblike dela.
  • Pomemben dejavnik je tudi odnos zaposlenih – so navajeni samostojnega odločanja, proaktivnosti, imajo pozitiven odnos do oddaljenega sodelovanja, so usmerjeni k rezultatom in imajo zelo dobre komunikacijske sposobnosti?
  • Poskrbite za predvidena redna srečanja v živo.
Kako bo pametno delo spremenilo način dela?

Pametno delo prinaša koristi zaposlenim, saj si lahko delo bolj prilagajajo osebnim obveznostim in tako prihranijo čas. Kadroviki vedno bolj ugotavljajo, da z zadovoljstvom zaposlenih pridobi tudi podjetje. Pametno delo postaja vedno bolj priljubljeno pri zaposlenih in pri kadrovskih službah, s tem pa se ustaljeni načini dela in vodenja podjetja spreminjajo. Če zaposleni delajo z različnih lokacij in z novo tehnologijo, se morajo tradicionalni poslovni procesi temu prilagoditi.

Sprejetje pametnega dela v delovno okolje bo vplivalo na mnoge vidike poslovanja, na primer na zaposlovanje, komunikacijo, oblikovanje timov in timsko delo, vodenje, pogodbe o zaposlitvi, sestanke, zahtevalo pa bo tudi visoko stopnjo zaupanja med zaposlenim in delodajalcem, saj bo oddaljeno delo zahtevalo, da zaposleni upravljajo in opravljajo svoje delo brez pomoči ali vodenja višjega menedžmenta.

Tradicionalna postavitev pisarn se bo prav tako najverjetneje spremenila in se prilagodila pametnemu delu. Souporaba delovne mize (hot desking), prostori za odmor in sproščene sestanke (break out spaces), sejne sobe in prostori za sodelovanje bodo začeli nadomeščati tradicionalne pisarne, kjer ima vsak zaposleni svojo mizo. Če zaposleni redno delajo oddaljeno, ni potrebe, da bi imeli stalno mesto v pisarni.

Pametno delo spreminja način, kako podjetja vodijo svoje delovno okolje in zaposlene. Prav tako spodbuja kreativnost, feksibilnost in neodvisno delo. Boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem prinaša tudi bolj zadovoljne in učinkovite zaposlene. Se bo v prihodnosti več podjetij prilagodilo temu načinu? Podjetja, ki so osredotočena na rezultate, zagotovo, saj menijo, da so zadovoljni in učinkoviti zaposleni bolj pomembni kot čas, preživet v pisarni. Ravno zato bo prilagajanje dela ljudem vedno bolj pogosto. Pa vi – delate več ali pametneje?


O avtorju

Viviana Žorž

Vodja marketinga in odnosov z javnostmi, Adecco H. R., d. o. o. | Email: info@adecco.si