Zapisi avtorja

Jasmina Motaln

Vodja projektov, Tiko Pro

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sofinanciranje mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ponovno objavilo razpis za sofinanciranje mehanizacije in opreme v namen sečnje in spravila lesa. Skupno je na razpisu na voljo 5 milijonov sredstev, in sicer 2,5 milijona za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in agrarne skupnosti, preostali delež pa je namenjen fizičnim osebam

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpis za pridobitev sredstev na področju prve predelave lesa

Zadnji petek v oktobru je bil v Uradnem listu naposled objavljen razpis za investicije v prvo predelavo lesa oziroma Podukrep 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa in Program Razvoja Podeželja 2014-2020 za leto 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v gozdarstvu in prvi obdelavi lesa

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naposled začelo z izvajanjem ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. V omenjenem programskem obdobju se bo tako izvajalo trinajst ukrepov, ki se v večini delijo še na podukrepe.