Zapisi avtorja

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha tudi na podlagi sporazuma. Delovno razmerje preneha pod pogoji, ki jih določita delavec in delodajalec v tem sporazumu.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Letni dopust

Dopust je pravica, ki se ji delavec ne more odpovedati, prav tako je neveljaven kakršenkoli sporazum, ki bi imel določila, da se delavcu namesto neizrabljenega letnega dopusta izplača denarno nadomestilo. Delodajalec mora omogočiti, da delavec izkoristi dopust, delavec pa ima pravico, da ta dopust izkoristi.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Regres za letni dopust

Regres je zakonska kategorija izplačila, do katere je upravičen delavec, ki ima pravico do letnega dopusta. Pravica do regresa je vezana na pravico do dopusta. V kolikor delavec pridobi sorazmerni del pravice do dopusta, tako tudi prejme pravico do sorazmernega dela izplačila regresa.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove

Delodajalec delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in mu hkrati ponudi sklenitev nove v primeru, da obstajajo objektivne okoliščine, na podlagi katerih obstaja možnost za nadaljevanje delovnega razmerja pod spremenjenimi pogoji.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu. Če v pogodbi o zaposlitvi poskusno delo in njegovo trajanje ni izrecno dogovorjeno oz. določeno, poskusno delo v delovnem razmerju ne obstaja.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Med razloge za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca spada tudi odpoved iz krivdnega razloga, in sicer v primeru, če delavec krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Delovnopravna zakonodaja pozna institut odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, ko delodajalec ugotovi, da za delo ne bo potreboval večjega števila delavcev v obdobju 30 dni.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Odpoved iz poslovnega razloga se lahko poda, kadar prenehajo potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Kako določimo plačilni dan?

Obveznost izplačila plače je ena od bistvenih obveznosti delodajalca, določena v 4. in v 44. členu ZDR-1, in sicer mora delodajalec delavcu, ki je v delovnem razmerju, zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela.