Zapisi avtorja

Sindikalni zaupnik

Blaž ŽibretDelovno pravo

Sindikat, čigar člani so zaposleni pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, sindikat zastopa njegov predsednik.

VEČ >

Omejitev avtonomije pogodbenih strank

Blaž ŽibretDelovno pravo

Načelo avtonomije in prostega urejanja pogodbenih razmerij je temeljno načelo splošnega civilnega prava. V skladu z njim udeleženci oziroma pogodbene stranke prosto urejajo svoja razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z Ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.

VEČ >

Splošni akt delodajalca

Blaž ŽibretDelovno pravo

Zakon o delovnih razmerjih določa pogodbeni princip sodelovanja tako na individualnem nivoju s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi kakor tudi na kolektivnem nivoju med sindikati in delodajalcem s sklenitvijo podjetniške kolektivne pogodbe.

VEČ >