Sredstva in subvencije

Razvoj lesarstva

Sredstva in subvencije

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

V začetku meseca junija je bil tako objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, ki bo sofinanciral projekte katerih cilj oz. rezultat bo uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

EUREKA 2018 – spodbude za inovacije z visokim potencialom

Ponovno se je odprla iniciativa EUREKA, v okviru katere lahko slovenska podjetja skupno počrpajo 6.458.247 EUR. Gre za program, ki se izvaja na ravni Evropske unije in nekaterih pridruženih članic. Namen programa je spodbuditi evropsko gospodarstvo, da bi bilo bolj konkurenčno – kar je možno doseči predvsem s povezovanjem in prenosom znanja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje se bodo skrivala nepovratna sredstva v 2018

Objavljene so prve napovedi razpisov za leto 2018, ki s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v grobi oceni obljubljajo več kot 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev predvsem za mikro, mala in srednja podjetja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

SME instrument – kaj je novega in kaj bo drugače v obdobju 2018 – 2020?

SME Instrument se v okviru Obzorja 2020 izvaja že od leta 2014, ob koncu letošnjega leta pa je doživel nekaj sprememb, ki bodo stopile v veljavo v letu 2018 in bodo najbrž veljale do izteka obdobja financiranja, do leta 2020. Kaj je torej novega?

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Vrnil se je razpis Fast Track Innovation

Na razpis Fast Track to Innovation se podjetja, univerze ali organizacije lahko prijavijo kot samostojni prijavitelji, ali pa se povežejo v konzorcij – zaprosijo pa lahko za sredstva do višine 3 mio evrov.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Težko pričakovani jesenski razpisi

Čeravno koledarska jesen še ni nastopila, pa deževno vreme daje odlično izhodišče za kreiranje vsebine in izpolnjevanje dokumentacije katerega izmed trenutno aktualnih razpisov. Na ministrstvu so bili med poletjem delovni in že v avgustu objavili nekaj težko pričakovanih spodbud, ki bodo namenjene za sofinanciranje poslovanja slovenskih podjetij.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sredstva za velike začetne investicije na problemskih območjih

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 predvideva Do 1 milijona € nepovratnih sredstev za velike investicije v Mariboru z okolico, Pokolpju, Hrastniku, Radečah in Trbovljah.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nove finančne spodbude za podjetnike v Podravju in na Koroškem

Mariborska razvojna agencija je tik pred prvomajskimi prazniki objavila razpis, v okviru katerega lahko podjetja, ki imajo sedež v Mariboru ali njegovi okolici, počrpajo nepovratna sredstva za investiranje v infrastrukturo in znanje.