Računovodstvo in Finance

zavarovanje terjatev

Računovodstvo in Finance

Kako naj zavarujem svoje terjatve – 1. del (izvršnica in bančna garancija)

Zdi se, da je danes plačilna nedisciplina pravilo, ki ga morajo poslovni subjekti upoštevati kot dano. Ni odveč predlog, da naj se gospodarski subjekti pri poslovanju poslužujejo določene oblike zavarovanja plačil za namen uspešne izterjave terjatev v bodoče. V nadaljevanju predstavljamo izvršnico in bančno garancijo, kot praktične in učinkovite metode za zavarovanje terjatev.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podjetja, pozor! Na voljo garancije za bančna posojila

Mladim slovenskim podjetjem, ki potrebujejo denar za obratna sredstva, nakup strojev ali obsežno investicijo, so tudi v letošnjem letu na voljo ugodna financiranja. Razpisanih je za 79,2 mio EUR garancij za bančna posojila. Z njimi želijo podpreti okoli 400 projektov podjetij, ki drugače ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev posojila.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Osnove bančne garancije

Bančna garancija je najvarnejši in najpogosteje uporabljeni instrument zavarovanja pred tveganji v poslu. Z njo se banka nepreklicno obveže, da bo upravičencu izplačala garancijski znesek, če njen komitent ne izpolni pogodbenih obveznosti.

Računovodstvo in Finance

Menica

Računovodstvo in Finance

Kako naj zavarujem svoje terjatve – 2. del (menica)

Uspešno poslovanje temelji na izbiri ustreznih metod za zavarovanje plačil. V nadaljevanju predstavljamo menico, zzvršnici podoben inštrument za zavarovanje plačila, ki je v poslovnih vodah dobro poznano orodje za zavarovanje.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Do kredita brez hipoteke

Ko podjetje najema posojilo, s katerim bo financiralo poslovanje ali večjo naložbo, je eno od bistvenih vprašanj tudi to, na kateri način ga zavarovati. Lahko se dogovori tudi za najem posojila, brez da bi moralo v zameno vknjižiti hipoteko na nepremičninah ali pa zastaviti druge oblike premoženja.